Maakuntakaava

- Näytetään maakunnan alueiden tai niiden osien käytöstä yleismaailmallinen suunnitelma.

Sanaston etusivulle