Osastoiva rakennusosa

- Palo-osastoja erottava rakennusosa, joka täyttää asetetun paloluokan vaatimukset.

Sanaston etusivulle