Pilariperustus

- Kantava alapohja tehdään anturoiden päältä lähtevien pilarien päälle.

Sanaston etusivulle