Runkoäänen eristäminen

- Äänen siirtymisen estäminen rakennusrunkoon tai rakennusrungossa tai laitteistossa.

Sanaston etusivulle