Turvavalaistus

- Tavallisen valaistuksen pettäessä henkilöturvallisuuden takaamiseksi vaadittava valaistus.

Sanaston etusivulle