Vedenpaine-eristys

- Materiaalikerros, jonka on kestettävä vedenpainetta ja evätä veden vahingollinen tunkeutuminen rakenteeseen lähinnä vedenpaineen vaikutuksesta.

Sanaston etusivulle