Lisää energiatehokkuutta Kingspan-eristeillä

Kingspan eristeratkaisun avulla kerrostalon seinärakennetta voidaan muuttaa julkisivusaneerauksen yhteydessä siten, että seinän lämmöneristävyys paranee samanpaksuisella rakenteella jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Koska rakenteiden paksuus ei kasva, energiasaneeraus ei vaadi sokkelin ja räystäsrakenteiden leventämisiä. Kingspan -eristeiden ylivoimaisuus energiatehokkaassa rakentamisessa perustuu muita eristemateriaaleja selvästi tehokkaampaan lämmöneristyskykyyn ja ilmanpitävyyteen, jotka saavutetaan huomattavasti perinteisiä eristeitä ohuemmilla ja yksinkertaisemmilla rakenneratkaisulla. Rakenteista muodostuu kosteus- ja paloteknisesti turvallisia.