Asunto-osakeyhtiölaki

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden tarpeet, jotka edellisen päivityksen jälkeen olivat muuttuneet.

Tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Uuden lain tarkoituksena on lisäksi korostaa osakkaiden yhdenvertaisuutta ja huolellisuusvelvoitetta.

Uudistetun asunto-osakeyhtiölain myötä ammattitaitoisen isännöinnin merkitys korostuu. Lisäksi laki selventää vastuunjakoa osakkaan ja yhtiön välillä sekä tuo mukaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta.
Asunto-osakeyhtiölaki

TUTUSTU MYÖS