Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Uuden lain tarkoituksena on lisäksi korostaa osakkaiden yhdenvertaisuutta ja huolellisuusvelvoitetta.

Uudistetun lain myötä ammattitaitoisen isännöinnin merkitys korostuu. Lisäksi uusi laki selventää vastuunjakoa osakkaan ja yhtiön välillä sekä tuo mukaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta.
Asunto-osakeyhtiölaki

TUTUSTU MYÖS