Pelastuslaki (379/2011)

Uusin pelastuslaki tuli voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2011. Taloyhtiöiden kannalta merkittävimmät pelastuslain uudistukset käsittelevät palotarkastuksia, pelastussuunnittelua sekä väestönsuojia. Pelastuslaki edellyttää taloyhtiöitä huolehtimaan mm. siitä, että tulipalon syttymis- ja leviämisriskit ovat vähäisiä, onnettomuustilanteessa pelastamistoiminta on mahdollista ja että pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.


Pelastuslaki (379/2011)