Alavus-ikkunat

Ikkunat ovat merkittävä osa asunnon ulkonäköä, kestävyyttä ja ominaisuuksia. Ikkunoiden laatua parantamalla on mahdollista säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. Oikealla huollolla ikkunoiden keskimääräinen käyttöikä on noin 30–40 vuotta. Kolme ikkunoiden käyttöikään merkittävintä tekijää on käytetyt materiaalit, rakennuksen sijainti sekä ikkunoiden huolto. Oikeanlaisella asennuksella on suuri merkitys, huono asennus pilaa loistavankin tuotteen. Jo suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusmääräysten yleiset ja aluekohtaiset edellytykset. Vaatimusten taustalla on usein hyvät perusteet. Aina ei kannata tyytyä lain vaatimaan minimiin, vaan harkita mikä on asunnon ja käyttäjän kannalta tehokkain ratkaisu. Ikkunoiden valinnassa tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat. Asuntojen ikkunoissa, joissa lasipinta ulottuu alle 700 mm lähemmäksi lattiaa, tulee käyttää turvalasia. Tämä voidaan rakennusmääräysten mukaan toteuttaa 6 mm tasolasilla, jota voidaan käyttää turvalasin asemesta.


Alavus-ikkunat