Palovahingot - Polygon

Palovahingot - Polygon

Palovahingoissa Polygonin tehtävä on huolehtia jälkivahinkojen torjunnasta, palon jälkisiivouksesta sekä saneeraustöistä. Jälkivahingoilla tarkoitetaan savu- ja nokivahinkoja sekä palon sammutustöistä aiheutuvia korroosio- ja vesivahinkoja. Jälkivahinkojen torjunnan, raivaus- ja puhdistustöiden sekä kuivauksen lisäksi tarvitaan yleensä myös vaurioituneiden pintojen ja rakenteiden kunnostus- tai uudelleenrakennustöitä. Myös nämä palvelut kuuluvat Polygonin osaamisen ja ammattitaidon piiriin.


Palovahingot - Polygon

TUTUSTU MYÖS