Maanmittauslaitos
Huoneistotietojärjestelmä

Suomessa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä vuonna 2019, kun huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö tuli voimaan. Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot taloyhtiöistä ja huoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Samalla huoneistojen paperiset osakekirjat poistuvat vähitellen. Huoneistotietojärjestelmästä vastaa Maanmittauslaitos.

Uudet taloyhtiöt perustetaan nykyään jo täysin sähköisesti, ja niiden tiedot tulevat suoraan huoneistotietojärjestelmään. Huoneistoilla on alusta asti sähköinen omistajamerkintä.

Vanhat, ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt siirtyvät järjestelmään kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on osakeluettelon siirto. Tässä vaiheessa taloyhtiö ilmoittaa Maanmittauslaitokselle perustietoja yhtiöstä sekä osakeluettelon mukaiset omistajatiedot. Siirron jälkeen jokainen osakkeenomistaja hakee vielä erikseen omistuksensa rekisteröintiä ja osakekirjan mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Tämä sähköisen omistuksen rekisteröinti tulee tehdä kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Mikäli osakehuoneisto vaihtaa omistajaa siirtymäaikana, on uuden omistajan haettava omistuksen rekisteröintiä ja toimitettava vanha paperinen osakekirja mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle kahden kuukauden kuluttua kaupanteosta.

Huoneistotietojärjestelmä mullistaa tulevaisuudessa sähköisen asuntokaupan, kun paperisten osakekirjojen siirtämistä ei enää tarvita. Huoneistotietojärjestelmä helpottaa myös muun muassa taloyhtiöiden, kiinteistönvälityksen, pankkien sekä julkishallinnon työtä. Koko yhteiskunnan tiedonsaanti paranee.
Maanmittauslaitos<br>Huoneistotietojärjestelmä

TUTUSTU MYÖS