Yhtiökokous (Rakennusoikeudelliset kysymykset)
Kysy, vastaamme -palvelussa Omataloyhtiö.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä Kunnossapidosta, sisustamisesta tai taloyhtiön hallinnoinnista. Kysyä voi myös Taloyhtiön oikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!
Edellinen Rakennusoikeudelliset kysymykset aihealue Seuraava
pvm: 26.9.2013 8:25

Kysymys: Yhtiökokous

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Yhtiökokous päätti vastoin yhtiöjärjestystä hallituksen esityksestä kattaa ovi ja ikkunaremontin asuntokohtaisesti, ei siis vastikeperusteisesti niinkuin yhtiöjärjestys määrää. Onko tämä mahdollista ja mitä enää voidaan tehdä.
ovatko hallituksen jäsenet vastuussa asiassa?

Yhtiöjärjestyksenne saattaa kaivata päivittämistä uuden AsOy lain mukaiseksi? Mikäli tehtävä korjaus on samansuuruinen kuhunkin asuntoon, siitä pitää veloittaa sama summa jokaiselta osakkaalta => yhdenvertaisuusperiaate. Eli jos esim. vaihdetaan sama parvekeovi ja sen viereinen samankokoinen ikkuna kaikille osakkaille, ei tätä pidä jyvittää m2-vastikkeella. Yksiö á 30 m2 maksaa saman hinnan saamastaan edusta kuin kolmio á 80 m2.


[Ra.insvm.-69]
27.9.2013 22:12


Kyseessä on selvä virhe koska yhtiöjärjestystä ei noudatettu. Kustannukset olisi tullut jakaa vastikeperusteisesti, eikä missään tapauksessa siten, että jokainen maksaa saman summan. Joissakin asunnoissa on yksi ikkuna enemmän kuin toisissa. Nyt yhtiökokous määräsi näiden asuntojen ikkunat osakkeenomistajan itsensä kustannettaviksi.


[J489192912]
27.9.2013 22:59


Tarkennuksena: ovatko siis kaikki osakkaat saaneet tietyn, samanlaisen  ovi-/ ikkunauusinnan  kukin samalla hinnalla ja jotkut osakkaat kohdekohtaisesti vain heille uusimistarpeessa olevat ikkunat heille erikseen maksettaviksi? Ulkoikkunat kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuusen, joten siltäosin, kun niitä uusitaan - erikseen, vauriokohtaisesti , huoneistoittain: pitää ikkunauusinta rahoittaa niiltä osin  m2-vastikkeen kautta. Kaikki maksavat niistä heti uusittavista nyt ja sitten jatkossa myöhemmin uusittavista vastikkeen mukaan. Yhtiö ei voi edellyttää joidenkin osakkaidensa maksavan tällaisia kuluja hankinta-ajankohtana erikseen suoraan. Kyse on myös yhtiön kunnossapitovastuusta jatkosssa. Isännöitsijään yhteyttä.. Sama hinta samasta tuotteesta kaikille ja loput yhtiövastikkeessa.


[Ra.insvm.-69]
28.9.2013 0:15


Jokainen maksaa oman asuntonsa ovet ja ikkunat omasta pussistaan riippuen siitä kuinka monta ikkunaa asunnossa on. Ei siis käytetä yhtiöjärjestyksen vaatimaa vastikeperustetta kustannusten jakamiseen. Myös yhtiöjärjestys edellyttää vastikeperusteen käyttämistä. Tässä on täysin haluttu unohtaa yhtiöjärjestys ja vastikeperuste. Jokainen maksaa oman asuntonsa ovet ja ikkunat. Ei ymmärretä, että tämä on asunto-osakeyhtiö eikä omakotitalo.


 [Niilo]
28.9.2013 7:53


Osakkeiden lukumäärä vaihtelee eri kokoisten piha-alueiden takia. Samoin päätyasunnoissa on muita enemmän osakkeita. Yhtiöjärjestys määrää korjauskustannukset jaettavaksi osakemäärien mukaan(vastikeperusteisesti). Nyt on päätetty jakaa kustannukset asuntokohtaisesti. Mitä enemmän sinulla on ikkunoita sitä enemmän maksat. Yhtiöjärjestys on siis heitetty roskiin. 


 [Niilo]
28.9.2013 8:9


Kaikille asennetaan samanlaiset ovet ja ikkunat. Rahoitusta ei hoideta  yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaan asuntokohtaisesti ts. Asunnot, joissa on yksi ikkuna enemmän kuin muilla joutuvat maksamaan sen omasta pussistaan.


 [Niilo]
28.9.2013 8:22


Kaikki yhtiön ovet ja ikkunat uusitaan. Kustannukset jaetaan asuntokohtaisesti, ei siis vastikeperusteisesti. Eräissä asunnoissa on yksi ikkuna enemmän kuin muilla. Nyt yhtiökokous päätti, että nämä maksavat ikkunan suoraan omasta pussista. Lisäksi eri asunnoissa on erilaisia osakemääriä, johtuen sijainnista ja suuremmasta piha-alueesta. Ny siis kaikki maksavat saman summan riippumatta osakemääristä .


[J489192912]
28.9.2013 9:13


Antaisin hallitukselle ja isännöitsijälle potkut. Ja harkitsisin kanteen nostamista heitä vastaan tahallisesta yhtiöjärjestyksen rikkomisesta.


[J489192912]
28.9.2013 11:12Kommentoi:*
Vastaus

Yhtiökokouksenkin tulee päätöksenteossa noudattaa yhtiöjärjestystä. Kertomassasi tilanteessa hallitus on toiminut virheellisesti jos se on edes ehdottanut yhtiökokoukselle sellaisen päätöksen tekemistä, joka on yhtiöjärjestyksen vastainen. Toki osakkaat ollessaan yksimielisiä voivat päätyä toisenlaiseenkin ratkaisuun, mutta yksinkertainen äänienemmistö asiasta äänestettäessä ei riitä yhtiöjärjestyksen vastaisen päätöksen hyväksymiseen. Hallituksen (kokouksen) puheenjohtajan olisi tullut tämä asia tiedostaa. Yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Yhtiökokouksen päätöstä voi moittia ja yhtiökokous voi myös jälkeenpäin päättää toisin ja todeta, että asiassa on toimittu väärin. Valitettavasti en pysty tarkemmin vastaamaan sinulle näillä tiedoilla, mutta asiaa lienee syytä selvittää lisää, jos osa osakkaista kokee nyt tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen päätöstä, jos: 1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oikeuteen; taikka 2) päätös on muuten asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Tällainen moitekanne yhtiötä vastaan on nostettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä pidetään pätevänä.

Mitä tulee kysymykseesi hallituksen vastuusta asiassa, jossa se ei ole noudattanut yhtiökokouksen päätöstä, viittaan aiempiin vastauksiin. Eli, asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään As. Oy lain 1 luvun 11 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten As.Oy lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Huomionarvoista on, että jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä.

"Tämä vastaus on annettu vain kysymyksestä ilmenevien seikkojen perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Jos käytät tätä vastausta jossain muussa asiayhteydessä ei vastauksen laatija ole siitä vastuussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä vastauksen laatineeseen juristiin, puhelin 029 009 2590."

Markus Talvio
OTM, Toimitusjohtaja
JuriNet
TampereTämä vastaus on annettu vain kysymyksestä ilmenevien seikkojen perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Jos käytät tätä vastausta jossain muussa asiayhteydessä ei vastauksen laatija ole siitä vastuussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä vastauksen laatineeseen juristiin, puhelin 029 009 2590.Kysymykseen/vastaukseen on liitetty lisäinformaatio linkki ->>
Arvostele vastaus kysymykseen "Rakennusoikeudelliset kysymykset / Yhtiökokous":

Isännöitsijän yksi velvollisuuksista on olla toimeenpanematta laitonta päätöstä. Tämä lainvastaisuus olisi pitänyt ilmoittaa selvästi hallituksen sekä yhtiön kokouksen yhteydessä. Lakia pitää noudattaa.  [punainenpilvi]
9.1.2021 15:48Kommentoi:*