Kysy, vastaamme -palvelussa Omataloyhtiö.fi-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä Kunnossapidosta, sisustamisesta tai taloyhtiön hallinnoinnista. Kysyä voi myös Taloyhtiön oikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!
Edellinen Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset aihealue Seuraava
pvm: 8.2.2021 19:0

Kysymys: Taloyhtiön puheenjohtajan valinta

Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset

Valitsimme taloyhtiömme hallituksen.Taloyhtiössämme 1 asukas on myymässä asuntoaan ja pyrki hallituksen puheenjohtajaksi..onko tässä ristiriita tehtävän hoitamiseen?

Ristiritaa ei asunnon myynnin suhteen ole. Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajankaan ei edes tarvitse olla taloyhtiön osakas. Joissain taloyhtiöissä on jopa palkattuja hallitusammattilaisia hallituksessa. Eri asia on sitten mikä on entisen osakkaan kinnostuksen aste hallitustehtäviin asunnon myynnin jälkeen. Mutta te osakkaat olette tämän kaverin valinneet hallitukseen ja hallitus sitten valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  Miettikööt hallitus keskenään kuka tehtävään parhaiten sopii. 


[PetteP]
15.2.2021 10:54Kommentoi:*
Vastaus

Mikäli yhtiöjärjestyksessänne ei ole asiasta määräyksiä, voi melkein kuka tahansa toimia hallituksessa ja sen puheenjohtajana.

Osakkuus asunto-osakeyhtiössä ei yleensä ole edellytys hallitukseen valitsemiselle ja hallituksessa toimimiselle. 

Asunto-osakeyhtiölain 7:10 §:ssä on säädetty hallituksen jäsenen kelpoisuudesta seuraavaa. Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.
 

Tämä vastaus on annettu vain kysymyksestä ilmenevien seikkojen perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauksessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja. Jos käytät tätä vastausta jossain muussa asiayhteydessä ei vastauksen laatija ole siitä vastuussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä vastauksen laatineeseen juristiin, puhelin 029 009 2590.

Arvostele vastaus kysymykseen "Taloyhtiön rakennusoikeudelliset kysymykset / Taloyhtiön puheenjohtajan valinta":

Jurinet Oy Lakipalvelut
OTM, Toimitusjohtaja
Markus Talvio
, Suomi
puh:029 009 2590
markus.talvio@jurinet.fi

Kommentoi:*