Mitä merkitystä yhtiökokouksella on tavalliselle asukkaalle?

Yhtiökokouksella on merkitystä taloyhtiön kaikille asukkaille. Yhtiökokouksessa kerrotaan, missä taloyhtiössä nyt mennään ja kuinka asioita taloyhtiössäsi hoidetaan. Yhtiökokouksessa päätetään muista asioista paitsi sellaisista, jotka päättää ainoastaan hallitus, esimerkiksi isännöitsijän valinta tai varoituksen antaminen asukkaalle. Yhtiökokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokouksessa kerrotaan, missä taloyhtiössä nyt mennään ja kuinka asioita taloyhtiössäsi hoidetaan.Yhtiökokouksessa kerrotaan, missä taloyhtiössä nyt mennään ja kuinka asioita taloyhtiössäsi hoidetaan.

Jos olet taloyhtiön osakas, osakkaan valtuuttama henkilö, valtakirjan kuolinpesän osakkailta saanut leski tai osakkaan avustaja, lähde kuulemaan yhtiökokoukseen tärkeistä taloyhtiösi asioista.

Myös vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen, jos asialistalla käsitellään yleisten tilojen tai huoneiston käyttöön olennaisesti vaikuttavia asioita esimerkiksi putkiremontti tai järjestyssäännöt.

Taloyhtiön yhtiökokous ja hallitus

Taloyhtiön kokousoppaan mukaan taloyhtiössä varsinaisena johtona toimii yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen johdon ja valvonnan alla puolestaan toimii yhtiön toimitusjohtaja. Taloyhtiön toimitusjohtajaa taas nimitetään asuno-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijäksi.


Isännöitsijän valta yhtiökokouksessa

Isännöitsijällä ei ole valtaa kokouksessa, jos hän ei ole osakas eikä hänellä ole valtakirjoja osakkeenomistajilta eikä näin ollen voi äänestää yhtiökokouksessa. Puhe- ja läsnäolo-oikeus hänellä kuitenkin on. Äänestykseen ei myöskään voi osallistua, jos asia koskee vaikkapa osakkaan oman huoneiston hallintaan ottoa. Mielipiteensä voi kuitenkin tuoda ilmi.

Tuonko yhtiökokouksen asialistalle remontit?

Jos mieltäsi kaihertaa kysymys ja haluat, että se otetaan yhtiökokouksessa käsittelyyn asialistassa eikä vain lopussa käytävään keskusteluun, niin vaadi asiaa esityslistalle kirjallisesti hyvissä ajoin. Tällöin asian on kuuluttava yhtiökokoukselle ja vaatimuksen on ehdittävä kokoukseen, jossa hallitus käsittelee yhtiökokouksen kutsumista koolle.

Jos kyseessä on huonosti sujunut remontti ja halutaan tietää hallituksen vastuu asiassa, asia ei kelpaa yhtiökokoukseen. Hallituksen on nimittäin ensisijaisesti katsottava, että urakoitsija valitaan huolellisesti. Jos valitaan halvin tarjous, työn jäljen on silti oltava hyvää. Halvin hinta ei kuitenkaan saa olla ainoa kriteeri. Työn huono jälki ei ole hallituksen vika, vaan remontin valvojan huolimattomuus.

Huonosti tehdystä työstä ilmoitetaan isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle, joka vaatii virheiden korjausta urakoitsijalta. Jos hallituksen päätä haluaa vaatia pölkylle, remonttiasian voi ottaa esille hallituksen vastuuvapautta myönnettäessä. Hallitusta ei silti näillä tiedoin voi syyttää huolimattomuudesta.

Jos mietit ottaa yhtiökokouksessa esille asuntokohtaiset vesimittarit, mieti ensin kustannuksia. Putkiremontin yhteydessä ne tulevat halvemmiksi kuin erikseen asennettaessa. Mikäli mietit vesilaskun maksun suuruuden määräytymistä muuten ja taloyhtiössäsi ei ole huoneistokohtaisia vesimittareita, vesikulut kerätään hoitovastikkeessa, joka määräytyy huoneiston pinta-alan mukaan tai asunnossa asuvien ihmisten lukumäärän perusteella. Vesimaksu on n. 15-30 €/asukas/kk.

Saako yhtiökokouksessa selvyyden asunto-osakeyhtiön rahojen käytöstä?

Remonttikuluista ja niiden jakamisesta on poikkeuksetta aina kysyttävää. Kulut jaetaan pinta-alan tai osakkeiden lukumäärän mukaan, virallisemmin yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen mukaisesti. Jos asunto-osakeyhtiössä on liikehuoneistoja, ne saattavat maksaa 1,5-kertaisen ja autotallin 0,5-kertaisen vastikkeen asuinhuoneistoihin verrattuna.

Remontit voidaan kattaa joko hoito- tai pääomavastikkeella. Kun taloyhtiön remonttirahoja rahastoidaan, se on vain taloyhtiön etu. Rahastointia voidaan käyttää taloyhtiön tuloksen tuloksentasauskeinona, jotta yhtiö ei joudu maksamaan veroa. Vuokranantajaosakkaalle rahastointi on sikäli ikävää, että maksettuja vastikkeita ei tällöin voi vähentää vuokratuloista.

Kuuluvatko naapurisopuasiat yhtiökokoukselle?

Naapurien ikävien tapojen tuominen yhtiökokouksen asialistalle saattaa myös käydä mielessäsi, miten naapureiden käyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa – lopettaen parvekkeen pidon terassina, jolta tupakansavu ja melu kantautuvat asuntoosi.

Asiaa ei tarvitse tuoda yhtiökokoukseen, jos hallitus on ajan tasalla asiassa sekä huolehtinut rakennuksen eristeistä niin, etteivät savu ja melu tunkeudu muiden asuntoihin. Sikäli, että edellä mainitut asiat ovat retuperällä, hallituksen on puututtava häiritsevään käytökseen. Jos käytökseen on puututtava, isännöitsijä voi hakea meluajille tuomioistuimelta turvaamistointa. Tällöin meluajia kielletään sakon uhalla jatkamasta häiritsevää käyttäytymistä. Turvaamistoimi on hyvä vaihtoehto huoneiston hallintaanottomenettelylle.

Jos asia kuuluu ainoastaan hallitukselle tai jos asia on jo kertaalleen päätetty yhtiökokouksessa eikä uutta faktatietoa osakkeenomistajan vaatimukseen ole tullut, hallitus voi päättää asian jättämisestä pois esityslistalta.

Kuka pääsee hallituksen jäseneksi?

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka ei ole läsnä kokouksessa, mutta joka on antanut suostumuksen tehtävään. Suullinenkin ilmoitus naapurille on suostumus. Vaikka olisit juuri muuttanut aivan upouuteen asuntoon, lähde mukaan taloyhtiön hallitukseen. Paitsi, että hallitustyöskentelyssä oppii uutta, voi myös vaikuttaa siihen, että omaisuutta hoidetaan hyvin. Vuositarkastuksessa esiin tulleet viat reklamoidaan rakennuttajalle.
yhtiökokous-422x500
  • Vaalilistojen käyttö on hyväksyttävää, jos kaikki ehdokkaat ja yhtiökokous siihen suostuvat.
  • Listavaalia ei voida käyttää, jos se estää listan ulkopuolella olevan ulkopuolisen henkilön ehdolla olon.
  • Jokaisella osakkaalla on oikeus olla ehdolla ja esittää haluamaansa henkilöä hallitukseen.

Taloyhtiön hallituksen kokouspalkkiot

Taloyhtiön hallituksen jäsen on tärkeä henkilö, siksipä n. 75 %:ssa taloyhtiöitä hallituksen jäsenet saavat kokouksista palkkion. Palkkio pitäisi maksaa suhteessa jäsenten tekemään työmäärään. Kohtuullista olisi maksaa yhtiön eteen tehdystä työstä korvaus, kun valmistellaan isoa remonttia tai se on jo meneillään. Kohtuullinen palkkio on 40-70 €/kokous, jos taloyhtiössänne on mietitty kokouspalkkioiden maksua hallituksen jäsenille.

Lähteet: HS, Taloyhtiön kokousopas
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
11.5.2022