Uusi julkisivu elementtikerrostalolle

Elementtikerrostalon julkisivun uusi elämä

Mäntynummentiellä Lohjalla 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivu oli tullut tiensä päähän. 55 asunnon kerrostalo päätyi tuulettuvaan levyrappaukseen, jossa samalla asennettiin lisäeristystä ulkoseinään 100 mm. Julkisivuremontin jälkeen rakennuksesta saatiin tyylikäs, energiatehokkaampi kuin ennen sekä säänkestävämpi kuin aikanaan valmistuessaan. Lopputulos on kiinteistön arvoa nostava ja kosteusteknisesti turvallinen ulkoasu.

Consti Julkisivut Oy toteutti julkisivumuutoksen Weber SerpoVent -levyrappauksella. Projektipäällikkö Juha Ilvonen Constilta toteaa: - Vaikka tuulettuvassa levyrappauksessa on muutama työvaihe lisää, niin meillä Constilla paljon julkisivukohteita tekevänä urakoitsijana tuulettuvasta SerpoVent-levyrappausratkaisusta on vain myönteistä sanottavaa.

Vanhan julkisivun elementit olivat alkaneet taipua saumoistaan.Vanhan julkisivun elementit olivat alkaneet taipua saumoistaan.

SerpoVent-levyrappaus on tuulettuva

Eristevahvuuksien lisääntyessä Suomeen on pitänyt kehittää uusia rakenneratkaisuja myös ulkoseinän rakenteeseen. SerpoVent-levyrappaus mahdollistaa korkeatasoisen yhtenäisen rapatun julkisivun teon. Rakenne on kestävä ja toimintavarma haastavissa säissä.

Rappausratkaisussa aluslevynä toimii PermaBase-rappauslevy, joka on luja ja sementtipohjainen. Levyllä saadaan oikaistua betoni- ja kevytbetonijulkisivuja. Myös metallirankaseinien oikaisu sekä julkisivun lisälämmöneristys voidaan tehdä tällä menetelmällä.

Ulkoseinien työstö

Päätyseinät
Rakennuksen päätyseinissä ei ole ikkunoita. Purku tapahtui niin, että ensin poistettiin betonisten sandwich-elementtien ulkokuoret sekä 100 mm:n vahvuiset vanhat lämmöneristeet. Seuraavaksi päätyihin kiinnitettiin metallinen rankajärjestelmä, johon julkisivurakenne asennetaan sekä 200 mm lisälämmöneristys ja tuulensuojalevyt lämmöneristeen päälle. Tuulensuojalevystä ulospäin jätettiin tuuletusrako ja lopuksi tukirankaan tapahtui Cembritin PermaBase –levyjen kiinnitys. Lopuksi levyn pintaan vedettiin Weberin kaksikerrosrappaus.

Ikkunaseinät Kerrostalon pitkille ikkunaseinille jätettiin sandwich-elementtien ulkokuoret paikoilleen. Ulkokuorielementteihin kiinnitettiin metallinen tukiranka. Muuten työvaiheet ja rakennekerrokset eivät poikenneet päätyseinien työstöstä. Lisäeristykseksi laitettiin 100 mm eristelevy, elastiset saumaukset poistettiin julkisivuelementeistä ja saumat tilkittiin mineraalivillalla. Näin tehtynä saadaan rakenteeseen mahdollisesti kertyvä kosteus pois.

SerpoVent-rappauksella kerrostalosta tuli kuin uusi.SerpoVent-rappauksella kerrostalosta tuli kuin uusi.
Ota yhteyttä ja kysy lisää julkisivukorjauksista:
0400 452 734 Timo Rautanen
040 561 3661 Tomi Rajala
050 443 1498 Vesa Räsänen

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Weberin julkisivuratkaisuista

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
4.9.2017