Pumppurappaus on nopea ja luja alusta

Jopa viikkoja lyhyempi linjasaneeraus ja ylivoimainen kestävyys
Uuden ajan pumppurappauksella

Linjasaneerauksen tavallista 10-12 viikon kestoa voidaan lyhentää jopa 2-3 viikolla, kun käytetään yrittäjä Jari Jokilan kehittämää korkeapainepumppurappausta ja Weberin märkätilojen saneeraukseen kehittämää uuden sukupolven nopeasti kuivuvaa ja lujaa kuituvahvistettua laastia. Pinta on valmis vedeneristettäväksi ja laatoitettavaksi kahdessa päivässä ja laastin ylivoimainen loppulujuus varmistaa korjatun rakenteen pitkän elinkaaren.
”Kun kävin joskus työmaalla, jossa käsirapparit olivat kantaneet hissittömän talon viidenteen kerrokseen tuhansia kiloja laastia ja katsoin sitä sähellystä, jolla laastia sekoitettiin ja seiniä tasoitettiin käsin lähes läpinäkemättömän ja kaikkialle tunkeutuvan pölyn keskellä, ajattelin että tällaiset työt täytyy tehdä toisin”, yrittäjä Jari Jokila sanoo.

Idea ei jäänyt innovatiivisen ja kehityshakuisen yrittäjän päässä pelkäksi ajatukseksi, vaan Jokilan perustama Pumppurappaus (Pumppurappaus.fi) on tehnyt hänen kehittämällään korkeapainerappauksella linjasaneerauksissa jo tuhansia kylpyhuoneita käsinrappaukseen verrattuna moninkertaisella nopeudella ja pölyttömästi. Kuorma-auton konttiin rakennettu korkeapainepumppu ja laastin sekoitusyksikkö toimivat täysin automaattisesti, jolloin kolmen hengen ammattilaisryhmä saa rapattua ja tasoitettua suurenkin rapun eli useiden saneerattavien nousulinjojen kylpyhuoneet yhdessä työpäivässä. Linjasaneerauksen keskimääräistä 10-12 viikon läpimenoaikaa voidaan nopeuttaa jopa 2-3 viikolla, mikä tuo selkeitä säästöjä urakoitsijoille ja loppuasiakkaille.

Loppukäyttäjien eli talon asukkaiden kannalta kaikkein merkittävin etu on lopputuloksen laatu ja lujuus, johon ei muilla menetelmillä päästä.
Ohjuriprofiilit kiinnitetään Pikalaastilla. Profiilien avulla seinästä saadaan suora.Ohjuriprofiilit kiinnitetään Pikalaastilla. Profiilien avulla seinästä saadaan suora.

”Alustan lujuus käytettäessä Weberin kehittämää weber.vetonit Märkätilalaastia ylittää selvästi vedeneristyksen ja laatoituksen alustalta vaadittavan arvon 0,5 N/mm2. Aloittaessani menetelmän kehittämisen vuonna 2007 tein ensin yhteistyötä saksalaisen laastinvalmistajan kanssa, mutta vetokokeet osittivat lujuuden jäävän vain hieman yli kolmannekseen vaaditusta tasosta. Vasta sen jälkeen kun vuonna 2012 otin yhteyttä Weberiin he onnistuivat vuonna 2013 kehittämään korkeapainerappaukseen soveltuvan laastin, jolla vaadittava loppulujuus saavutetaan”, Jokila sanoo.

Kun työ näyttää sujuvan helposti kuten Pumppurappauksen ammattilaistiimiltä, helppouden takana on yleensä paljon kehitystyötä. Hyvän työstettävyyden, suuren loppulujuuden, nopean kovettumisen ja kuivumisen mutta samaan aikaan alhaisen kuivumiskutistuman yhdistäminen on jo sinänsä vaativaa. Erityisen vaativaa se on silloin, kun kyseessä on laasti, jota pitää pystyä rappaamaan koneellisesti ja jonka pitää pysyä valumatta täysin tasaisena pystysuoralla seinäpinnalla, vaikka täyttöpaksuus on paikallisesti jopa kymmenen senttiä. Weber kehitti laboratoriossa kymmeniä reseptejä, joita kokeiltiin yhteistyössä Jokilan kanssa ennen kuin päädyttiin markkinoille tuotuun Märkätilalaastiin.

Ohjausprofiilien väli täytetään Weberin MTL Märkätilalaastilla.Ohjausprofiilien väli täytetään Weberin MTL Märkätilalaastilla.

Edelläkävijä maailmassa

”Nopeasti kuivuva ja hyvin luja laasti edellyttää myös pumppaukselta korkeaa painetta, joka on meillä noin viisinkertainen tavalliseen koneellisesti tehtyyn rappaukseen nähden. Tekemämme kartoituksen mukaan tämä on koko maailmassa ainutlaatuinen menetelmä”, Jari Jokila sanoo.

Ennen kuin pumppurappausauto ajaa aamulla pihaan, on edellisenä päivänä ryhmästä yksi ammattilainen käynyt tekemässä purkutöiden jäljiltä oleviin seiniin primeroinnin ja kiinnittämässä niihin weber.vetonit-järjestelmän Pikalaastilla Ohjuriprofiilit, joiden avulla pinnasta saadaan suora.
Seinä tasoitetaan oikeaan korkoon.Seinä tasoitetaan oikeaan korkoon.
Pumppurappauksen kolmihenkinen ryhmä tekee kerralla valmista, tasaista ja lujaa seinäpintaa. Yksi ruiskuttaa laastia seinään, toinen tasoittaa sen jälkeen pinnan vetämällä linjaaria edellisenä päivänä asennettuja johteita myöten, ja kolmas hiertää hetken kuluttua pinnat kevyesti. Seuraavana päivänä kylpyhuoneet luovutetaan laadunvarmistuksen jälkeen tilaajalle ja ne ovat valmiita vedeneristettäväksi ja laatoitettavaksi. Kun seinien oikaisutarve on alle 10 mm, oikaisu tehdään Weberin Märkätilatasoitteella.

Linjasaneerausten määrä tulee seuraavien 5-10 vuoden kuluessa lähes kaksinkertaistumaan nykyiseltä, jo tälläkin hetkellä korkealta tasolta. Ilman tällaista toimintaa tehostavaa menetelmää mistään ei löydy riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä, jotta nämä kaikki työt ehdittäisiin tehdä. Myös pölyttömyys ja työn keveneminen lukuisten raskaiden työvaiheiden jäädessä pois ovat merkittäviä etuja”, Jari Jokila sanoo.

Hän korostaa, että koneellisen rappauksen ja nopeasti kuivuvan laastin lisäksi linjasaneerauksen kokonaisaikaa säästää merkittävästi työvaiheiden väheneminen, kun erillisiä kolojen paikkauksia ja tasoitekerroksia sekä niiden alle tulevia pohjustuksia ei tarvita. Tämä säästää asiakkaille selvää rahaa.

Laatua loppuasiakkaalle

”Tavallinen kalkkisementtilaasti vaatii viikon kuivumisen jokaista sentin kerrosta kohti, ja siksi käsin rappauksessakin käytetään nykyisin pääasiassa nopeasti kuivuvia laasteja. Niiden käyttö nostaa käsinrappauksen hinnan käytännössä samaksi kuin korkeapainepumppurappauksen, jossa käytämme erittäin korkeatasoista kuituvahvistettua laastia. Lähtökohtana menetelmän kehittämisessä on ollut se, että loppuasiakkaan saama laatu on paras mahdollinen. Luja kuituvahvistettu laasti vahvistaa myös purkamisella ja piikkauksella heikennetyn alustan lujuutta sen lisäksi, että kuidut pitävät seinän kuivumiskutistumisen ja halkeilun pieninä”, Jokila sanoo.

Menetelmän käytöllä varmistetaan siten alustan elämättömyys ja vedeneristyksen ja laatoituksen pitkä kestoikä. Näin minimoidaan myös asukkaiden ja urakoitsijan riskit verrattuna heikomman lopputuloksen tuottaviin muihin menetelmiin. Koko rakenteen ja vedeneristeen kestävyys ja toimivuus ovat asukkaiden ja taloyhtiön sekä kiinteistön tulevien ylläpitokustannusten kannalta ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, kun arvioidaan linjasaneerauksella saavutettua hyötyä ja elinkaaren pitenemistä.

Jokilalla on ollut etua menetelmän kehittämisessä ja markkinoimisessa automaatiotekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööriopinnoista ja markkinointimerkonomin tutkinnosta sekä aiemmasta työmaakokemuksesta. Jo 20-vuotiaana yrittäjäksi ryhtynyt Jokila oli tehnyt vuosien ajan kerros- ja pientalojen julkisivujen ja sisätilojen tasoitus- ja rappaustöitä koneellisesti ennen kuin rakensi itse korkeapainepumpun ja automaattisen laastin sekoituslaitteiston kuorma-auton konttiin.

Weber on alallaan maailman johtava yritys, mutta siellä otettiin heti tosissaan tällaisen pienen yrittäjän ajatukset ja tarpeet. Weberillä on erittäin vahvaa osaamista laastien sekä niiden kanssa yhteensopivien vedeneristys- ja muiden tuotejärjestelmien kehittämisestä, ja olen saanut heiltä paljon käytännön tukea ja kannustusta, joka on auttanut minua oman toimintani kehittämisessä”, Jokila sanoo.

Jari Jokilan mukaan Pumppurappauksen myyntiä on helpottanut se, että moni asiakas on heti nähnyt menetelmällä saavutettavat hyödyt.

”He ovat sanoneet, että tällaista ratkaisua on odotettukin. Myymme asiakkaillemme ajansäästöä, toimitusvarmuutta ja korkealaatuista lopputulosta. Meillä on monia asiakkaita, joille teemme jatkuvasti uusia linjasaneerauskohteita, ja tällöin luotettavuus on ratkaisevan tärkeää yhteistyön jatkumiselle.”

Lisää franchising-yrittäjiä

Jari Jokila on muuttanut Pumppurappauksen toimintatavan franchising-periaatteella toimivaksi. Tällä hetkellä kaksi franchising-yrittäjää toimii kumpikin yhdellä pumppuautolla ja työryhmällä.

”Yhdellä autolla ja ammattilaisten työryhmällä tehdään vuodessa helposti 1500 kylpyhuonetta, eli kapasiteetti kahdella autolla on 3000 kylpyhuonetta. Olemme juuri ottamassa käyttöön kolmannen auton, ja tämän vuoden kuluessa toimintaa on tarkoitus laajentaa neljännellä autolla myös maantieteellisesti.”

Jokilan mukaan suunnitelmissa on ottaa myöhemmin käyttöön viides pumppuauto. Tällöin esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä toimivat franchising-yrittäjät voisivat kolmen pääkaupunkiseudulta käsin toimivan yrittäjän kanssa kattaa Vaasa-Kuopio –linjan eteläpuolisen alueen.

Rakennuksen korkeudesta johtuva hydrostaattinen paine vaikuttaa korkeapainepumppauksessa selvästi vähemmän kuin tavanomaisella paineella tehtävässä koneellisessa rappauksessa.

”Pystymme pumppurappaamaan vaikka Näsinneulan, jos ajamme auton sen juurelle. Korkeatkaan kerrostalot eivät tuota ongelmia.”

Purku tehostuu seuraavaksi

Jari Jokilalla on jo pitkälle viedyt suunnitelmat yrityksen toiminnan laajentamiseen myös purkuun.

”Uskon, että hyödyntämällä myös purkamisessa automaation keinoja, käyttämällä Pumppurappausta ja kehittämällä koko ketjun toimintaa linjasaneerauksen läpimenoaika voidaan pudottaa 4-5 viikkoon eli jopa alle puoleen nykyisestä tyypillisestä 10-12 viikon kokonaisajasta”, Jokila sanoo.

Pumppurappauksen tavoin myös purkumenetelmä perustuu Jokilan itse suunnittelemaan ja kehittämään kokonaiskonseptiin. Purkujäte lapioidaan kylpyhuoneesta suoraan tätä tarkoitusta varten kehitettyyn pieneen murskaimeen, josta se imetään pihalla olevaan suurtehoimuautoon. Tilat alipaineistetaan Jokilan kehittämällä konseptilla aina, vaikka kohde olisi todettu haitta-aineettomaksi.

”Asbestin suodattavaa alipaineistusta edellytetään käytettäväksi, kun tiloissa ei ole tehty asbestikartoitusta tai kun niissä on todettu olevan asbestia. Yksittäiset koeporaukset ja näytepalat eivät kuitenkaan välttämättä kerro varmasti sitä, että haitta-aineita ei ole. Epävarmoin menetelmin haitta-ainevapaiksi todetut tilat voidaan kuitenkin nykyisin purkaa ilman asbestitasoista alipaineistusta ja työntekijän suojavarustusta. Siksi viranomaisetkin ovat huolestuneita asbestoosin ja muiden sairauksien yleistymisestä purkutöiden määrän kasvaessa. Me luomme toimintakonseptillamme alalle käytännössä uuden standardin ja varmistamme sen, etteivät mahdolliset haitta-aineet pääse leviämään ja aiheuttamaan näitä usein vasta myöhemmin ilmeneviä mutta vakavia sairauksia työntekijöille ja asukkaille.”

Jokilan mukaan purkumenetelmälle on odotettavissa hyvin vahva suoja. ”Toiminnan tehostumisen ansiosta pystymme tarjoamaan purkutyön samalla hinnalla kuin perinteiset purkuyrittäjät. Asukkaille linjasaneerauksen nopeutuminen purkutöiden ja pumppurappauksen tuomalla tehostumisella merkitsee helposti noin 2000-4000 euron säästöjä jo pelkästään säästyneinä tilapäismajoituksen vuokrakustannuksina ja muuttokustannuksina. Kilpailu pitää huolen siitä, että linjasaneeraukset tulevat nopeutumaan ja tehostumaan”, Jari Jokila sanoo.

”Yhteistyökumppanimme tulee lähitulevaisuudessa kokeilemaan Puhdaspurun ja Pumppurappauksen tuomaa etua nopeutettuun linjasaneerausmalliinsa.”

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Weber-linjasaneerauksesta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
5.3.2018