Korvausilmaventtiilien uusiminen kannattaa
Omataloyhtiö.fi

Korvausilmaventtiilien uusiminen kannattaa

Hyvän sisäilman A ja O on toimiva ilmanvaihto. Termostaatilla varustettu Velco-venttiili säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan, joten ilma vaihtuu aina ihanteellisesti. Korvausilmaventtiilin kanssa käytettävä tehokas Filtrete-suodatin estää epäpuhtauksien pääsyn asuntoon. Riittävä määrä puhdasta sisäilmaa vaikuttaa niin päivittäiseen jaksamiseen kuin terveyteenkin.

Ilmanvaihtoa itsessään on vaikea havaita. Sen sijaan sen tuntee. Toimiva ilmanvaihto tuottaa hyvää sisäilmaa, joka näkyy unen laadussa, terveydentilassa ja jaksamisessa sekä asunnon raikkautena vuorokauden ympäri. Vietämme sisätiloissa lähes 90 % ajastamme ja hengitämme noin 15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Ei siis ole yhdentekevää, millainen sisäilma asunnoissamme on.

Oikein toimiessaan ilmanvaihto kuljettaa huoneistosta ulos epäpuhdasta ilmaa ja toisaalta tuo sisään vastaavan määrän puhdasta ilmaa. Riittämättömästä ilmanvaihdosta seuraa vetoisuutta ja hajuhaittoja. Ilma on tunkkaista ja esimerkiksi suihkun jälkeen kosteus jää asuntoon viipymään.

Useimmiten syynä huonoon ilmanvaihtoon ovat puuttuvat tai toimimattomat korvausilmaventtiilit. Erityisesti 1970–1990 luvun taloissa jätettiin ajan energiaa säästävän rakennustavan mukaisesti korvausilmaventtiilit asentamatta. Samasta syystä  kehotettiin vanhoissa taloissa sulkemaan ne. Nykytietämyksen mukaan tämä oli valtava virhe. Tällaisissa asunnoissa ilma ei vaihdu riittävästi, jotta sisäilma pysyisi hyvänä vuorokauden ympäri.
Suomalaisten kotien ilmanvaihdossa onkin paljon parantamisen varaa.

Ratkaisut riittävään korvausilmansaantiin ovat useimmiten halpoja, nopeita ja yksinkertaisia toteuttaa. Monesti riittämätön ilmanvaihto johtuukin lähinnä asukkaiden tietämättömyydestä.

Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Miksi uusi venttiili?

Jatkuvasti toimiva ilmanvaihto on edellytys ilman vaihtumiselle. Vanhanaikaisten lautasventtiilien ja narulla avattavien rautaluukkujen ongelmana on, että ne suljetaan kokonaan kylmällä ilmalla – ja unohdetaan avata. Kun venttiili on kiinni, ei ilma vaihdu.

Nykyaikainen, termostaatilla varustettu korvausilmaventtiili ei vaadi käsisäätöä. Termostaatilla varustettu Velco-venttiili säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Niinpä venttiili  takaa sopivan ilmanvaihdon vuorokauden ympäri, myös asukkaiden poissaollessa.
 

Termostaatilla varustettu venttiili ei vaadi käsisäätöä.Termostaatilla varustettu venttiili ei vaadi käsisäätöä.

Miksi parempaa suodatusta?

Erityisesti pienhiukkaset aiheuttavat vakaviakin terveyshaittoja. Mitä pienempi hiukkaskoko, sitä syvemmälle hengityselimiin ja jopa verenkiertoon ne tunkeutuvat.  Ulkoilman epäpuhtaudet aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja varsinkin lapsille, vanhuksille ja hengityselin- ja sydänsairaille. Arvioiden mukaan jopa 1300 ihmistä vuodessa kuolee Suomessa ennenaikaisesti ilmassa olevien epäpuhtauksien vuoksi. Lisäksi ilman epäpuhtaudet aiheuttavat noin 30 000 henkilöllä astmaoireiden pahentumista ja 30 000-40 000 lasten hengitystieinfektiota.

Pahimmat pienhiukkasten aiheuttajat Suomessa ovat liikenne ja puunpoltto. Suurin osa hiukkasista tulee meille rajan yli: kevyet pienhiukkaset voivat kulkeutua ilmavirtausten mukana jopa tuhansia kilometrejä ja poistuvat vasta sateiden mukana. Merkittävä osa kaukokulkeutuneesta hiukkaspitoisuudesta on peräisin Länsi-Euroopasta. Kun ilmanlaatu ajoittain huononee erityisen paljon, on yleensä kyse Itä-Euroopan liikenteestä, teollisuudesta ja energiantuotannosta sekä maastopaloista peräisin olevista kaukokulkeumista.

Terveyshaittojen kannalta on ratkaisevaa, kuinka kauan ihminen altistuu korkeille hiukkaspitoisuuksille. Ulkoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat ilmanvaihdon mukana helposti sisätiloihin, missä ihmiset viettävät 90 prosenttia valveillaoloajastaan, joten sisäilman suodatuksella on todellakin merkitystä. (*)

Kun korvausilmaventtiilin kanssa käytetään tehokasta suodatinta, vähenee asuntoon pääsevien epäpuhtauksien määrä. Filtrete-suodatin pysäyttää 95 % näkymättömistä pienhiukkasista.

Vaihtosuodattimia korvausilmaventtiiliin voi ostaa useimmista rautakaupoista. Suodattimia on kaupan erilaisia, mutta vain laadukkaimmat F7-luokan suodattimet pysäyttävät myös näkymättömät pienhiukkaset – eli juuri ne vaarallisimmat. Hinnassa suodattimien laatuero ei erityisesti näy.

Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta

(*lähde: Tilastokeskus)

Likainen suodatin ei pysty samaan puhdistustehoon tietenkään kuin uusi.Likainen suodatin ei pysty samaan puhdistustehoon tietenkään kuin uusi.
F7-luokan suodatin pysäyttää näkymättömät pienhiukkaset.F7-luokan suodatin pysäyttää näkymättömät pienhiukkaset.
Velco ja Filtrete – parhaat yhdessä
 
  • Velco-korvausilmaventtiili on varustettu automaattisesti toimivalla termostaatilla, joka säätelee venttiililautasen avausta sopivaksi ulkolämpötilan mukaan, +10°C- -5°C välillä. Ilmanvaihto toimii ympäri vuoden, käsisäätöä ei tarvita.
  • Korkealaatuisen Filtrete-suodattimen kuiduissa olevan pienen sähkövarauksen ansiosta suodatin toimii kuin magneetti: myös näkymättömät pienhiukkaset tarttuvat suodattimeen 95 %:sti. VTT:n tutkimusten mukaan Filtreten suodatusluokka on korkealaatuinen F7.
Venttiili ja suodatin paikkaan kuin paikkaan

Velco-venttiilien asennus on vaivatonta. Velco-venttiili istuu sovituskappaleen avulla hyvin vanhojen korvausilmaventtiilien reikiin. Se on mahdollista asentaa myös alkuperäinen rautaluukku säilyttäen.
Taloissa, joissa ei ole toimivaa ilmanvaihtoa, voidaan Velco-korvausilmaventtiilit asentaa helposti ikkunoiden puisiin tuuletusluukkuihin tai uudella läpiviennillä rakennuksen ulkoseiniin.
Velco-ventiilin kanssa käytetään aina korkealuokkaista F7-luokan Filtrete-suodatinta. Filtrete-suodatin toimii kuin magneetti, napaten läpijohdettavasta ilmasta näkymättömätkin pienhiukkaset – juuri ne terveydelle kaikkein haitallisimmat.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö uusista venttiileistä ja/tai suodattimista
 
Julkaistu
2.10.2017