Viisi vinkkiä järkevän lämmön talteenoton hankintaan

Viisi vinkkiä järkevän lämmön talteenoton hankintaan

Poistoilman lämmön talteenotto on monelle taloyhtiölle kannattava hankinta, jolla lämmityskuluja voi pienentää jopa 40 %. Lämmitysjärjestelmän muuttamisessa on kuitenkin mutkiakin matkassa, minkä vuoksi olemme keränneet viisi vinkkiä laadukkaan projektin läpiviennin helpottamiseksi.

NIBE reHeat on suunniteltu etenkin pieniin kerrostaloihin, joissa porraskuiluja on yhdestä kolmeen ja kerroksia kolme tai enemmän.

NIBE reHeat on suunniteltu etenkin pieniin kerrostaloihin, joissa porraskuiluja on yhdestä kolmeen ja kerroksia kolme tai enemmän.

Vinkki 1: Muistilista hallittuun päätöksentekoon ja toteutukseen

Kiinteistöliitto on tehnyt kerrostalon lämmön talteenoton hankinnasta oppaan ”Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujärjestelmällä kerrostaloissa (PILP)”. Opas on helppo ja selkeä muistilista taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän käyttöön. Vaikka pääpaino on lämmön talteenottoprojektissa, opasta voi käyttää myös muissa taloteknisissä uudistustöissä.

Vinkki 2: Rehellisyys omasta ehtimisestä ja osaamisesta

Vain harvalla meistä on lämmityksen ja ilmanvaihdon teknologia niin hyvin hallussamme, että voimme ostaa suoraan muutosprojektin urakoitsijalta. Alustavia järkevyystarkasteluja voi − ja kannattaakin − pyytää niin urakoitsijoilta kuin laitetoimittajilta. Esimerkiksi NIBE antaa alustavan järkevyysarvion muutaman perustiedon avulla, luotettavasti ilman teknologian mahdollisuuksien suurentelua.

Lämmön talteenoton soveltuvuustarkastelut kannattaa sovittaa taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitteluun. Talteenoton projektissa monia hankintoja voi yhdistää linjasaneeraukseen, vaikka niitä ei samanaikaisesti toteutettaisikaan. Ja mikäli pitkän tähtäimen suunnitelma, strategia, puuttuu, nyt on hyvä aika lähteä rakentamaan sitä. Se on hallituksen vastuulla.

Useiden kymmenien tuhansien eurojen lämmön talteenottoprojektia ei ole syytä lähteä toteuttamaan pelkkien alustavien tarkastelujen pohjalta. Niiden tulkitseminen vaatii aika lailla osaamista.

Vinkki 3: Hankitaan suunnittelija taloyhtiön puolelle

Taloyhtiön on syytä aloittaa yhteistyö suunnittelijan kanssa, jolla on kokemusta lämpöpumpuista ja kykyä keskustella hallituksen ja mielellään myös osakkaiden kanssa niin tekniikasta kuin taloudesta. Hän on riippumaton niin laitetoimittajista, urakoitsijoista kuin energiantoimittajistakin, vaikka omaakin hyvät keskusteluyhteydet kaikkiin näistä.

Ensimmäiseksi suunnittelijalta kannattaa ostaa tarveselvitysten yhteenveto; kannattaako projektia todella aloittaa. Turhia kustannuksia vältetään, kun suunnittelua ei tehdä taloyhtiössä, joissa lämmön talteenotto ei kannata − niitäkin on. Kun mahdollisuus kannattavaan lämmitysjärjestelmän muutokseen on todettu, ostetaan hankesuunnittelu ja sovitaan projektin ja käyttöönoton valvonnasta.

Maksaako paljon? Maksaa, muttei paljon. Etenkin, kun otetaan huomioon lämmitysprojektin kokonaismerkitys taloyhtiön osakkaiden mukavuudelle ja taloudelle.

Vinkki 4: Tiedottamiseen pitää panostaa ja varata aikaa

Hallituksen pitää pystyä tekemään selkeä ja riittävän kattava esitys lämmitystavan muutoksesta taloyhtiön yhtiökokoukselle. Vastuu, jota ei voi jättää pelkästään isännöitsijälle ja mukaan otetulle suunnittelijalle, vaikka molemmat ovat mukana suosituksen luonnissa. Osakkaita luonnostaan kiinnostaa muutoksen vaikutukset omaan elämiseen ja talouteen. Tässä tyypillisesti esille tulevia kysymyksiä ja edellytyksiä projektille, miten laadukkaalla toteutuksella saadaan ratkaisu:

  • Nouseeko yhtiövastike? - Hyvin toteutetuissa projekteissa lämmitysenergian säästöt kattavat projektin lainan kulut.
  • Joudunko ottamaan lainaa, vaikka minulla ei ole siihen varaa? - Useimmiten taloyhtiö saa pankkilainaa projektin toteuttamiseen.
  • Riittäkö lämpö? - Useimmiten kaukolämpö jätetään päälämmitysjärjestelmäksi tai lämmön talteenoton lisäksi tehdään maalämpöjärjestelmä, joten lämmöstä ei tule pulaa.
  • Aiheuttaako vetoa? - Hyvin tehdyssä projektissa varmistetaan tuloilman hallittu saatavuus.

Vinkki 5: Painopiste laadussa − hinta on vain yksi osa päätöksenteossa

Laatu syntyy kokonaisuudesta. Valitettavasti tosielämässä vain harvoin päästään sellaiseen dream team -ratkaisuun, jossa kaikki lenkit ovat samalla huipputasolla. Lämmön talteenottototeutuksessa tärkeimpiä laadun tekijöitä ovat

  • Suunnittelija, joka pystyy arvioimaan eri urakoitsijoiden tarjouksista myös odotettavan laatutason ja jolle asetetuista muista odotuksista on yllä kerrottu.
  • Urakoitsija, joka on kokenut lämpöpumppujärjestelmien toteuttaja ja jolla on laitetoimittajan antama koulutus.
  • Laitetoimittaja, jolla on vahva näyttö laitteista ja järjestelmistä ja joka on panostanut koulutukseen ja tekniseen tukeen.

Laatu ei ole monimutkainen, yliteknologinen ja vaativaa hallintaa edellyttävä järjestelmä. Laatua on taloyhtiön tarpeisiin sovitettu, usein mahdollisimman pelkistetty järjestelmä, kunhan sen helppo liitettävyys automaatiojärjestelmin on varmistettu. Tulevaisuuden internet-of-things -liitettävyyttä ei kannata missään nimessä unohtaa.

Esimerkki käyttäjätarpeeseen sovitetusta lämmön talteenottojärjestelmästä on NIBE reHeat. Se on suunniteltu etenkin pieniin kerrostaloihin, joissa porraskuiluja on yhdestä kolmeen ja kerroksia kolme tai enemmän. NIBE reHeat -järjestelmästä saat helposti tietoa jättämällä yhteydenottopyynnön tai lähettämällä sähköpostia projekti@nibe.fi. Tuota kautta voit myös pyytää lämmön talteenoton soveltuvuuden kartoitusta.

Jätä yhteydenottopyyntö NIBE reHeatista


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
7.1.2020