Piha- ja rakennesuunnittelijan yhteistyö piha- ja salaojaremontissa

Piha- ja rakennesuunnittelijan yhteistyö piha- ja salaojaremontissa

Taloyhtiön piha- ja salaojaremontin tarvekartoitus sekä suunnittelu kannattaa ehdottomasti antaa luotettavan suunnittelutiimin hoidettavaksi. Suunnittelua johtaa kokenut pääsuunnittelija. Piha- ja rakennesuunnittelija kiinnitetään taloyhtiön palvelukseen heti alussa.

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, tiivistää:
”Yhteistyö on voimaa ja asiakas voittaa aina, kun suunnittelijoiden yhteistyö toimii heti hankkeen alusta saakka. Tarjoamme rakennesuunnitteluun yhdistettynä pihasuunnitteluosaamisen ja lopputuloksena on salaojaremontin jälkeen teknisesti erinomaisesti toimiva ja viihtyisämpi hyvin suunniteltu pihaympäristö. Kiinteistön arvo nousee.”

Kerrostalopihalle hortonomi määrittelee myös istutukset.Kerrostalopihalle hortonomi määrittelee myös istutukset.

Salaojaremontissa joudutaan tyypillisesti myllertämään tonttia reippaastikin kaivamalla sokkelin vierustat auki sekä toteuttamalla putkikaivannot tarkastus- ja perusvesikaivoineen tontille. Piha-alue kiveyksineen ja istutuksineen uusitaan teknisen rakennusvaiheen jälkeen yksilöllisen pihasuunnitelman perusteella. Salaojakorjauksen ja pihaurakan yhdistämisellä taloyhtiö säästää aikaa ja rahaa. Rakentamisen aiheuttamat häiriöt asukkaille minimoidaan ja lopputuloksena saadaan teknisesti toimiva salaoja- ja hulevesijärjestelmä ja viihtyisämpi piha. Rakentamisen ponnistelut muuttuvat oman kauniin kotipihan kokemukseksi.

Leikkipaikka kunnostetaan yleensä taloyhtiöpihoilla.Leikkipaikka kunnostetaan yleensä taloyhtiöpihoilla.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tukena kannattaa käyttää ammattitaitoista rakennuttajakonsulttia sekä kokeneita suunnittelijoita. Rakennesuunnittelija laatii salaoja- ja kuivatusjärjestelmistä tekniset suunnitelmat sekä urakkalaskentakuvat. Pihasuunnittelija piirtää pihasuunnitelmat ja usein myös pintavesi- eli hulevesisuunnitelman. Ns. kovien materiaalien, betonikiveykset, asfaltoidut alueet jne., lisäksi hortonomi suunnittelee myös mahdolliset uudet istutukset taloyhtiön piha-alueille. Myös kattovesien johtaminen rännikaivojen kautta tutkitaan tarkemmin saneerauskohteissa LVI-suunnittelijan toimesta. Vaativissa kohteissa määritellään pääsuunnittelija koordinoimaan suunnittelijoiden yhteistyötä, varsinkin rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävissä toimenpiteissä. Joskus taloyhtiöön tarvitaan uusi jätekatos tai aita- ja muurirakenteita esimerkiksi tontin rajoille ja silloin arkkitehti laatii esteettisesti korkeatasoiset suunnitelmat rakennusvalvontaan. Rakennuttajakonsultti kilpailuttaa urakoitsijat ja valvoo työn laadukkaan toteuttamisen sekä hoitaa urakan vastaanottomenettelyt. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa sekä suunnittelupalvelut että rakennuttamisen projektinjohtoinsinöörin palvelut, tehokkaasti saman katon alta.

Taloyhtiön pihan kulkuväylät kunnostetaan ja kiveykset suunnitellaan huolellisesti.Taloyhtiön pihan kulkuväylät kunnostetaan ja kiveykset suunnitellaan huolellisesti.

Pihasuunnittelun avulla helpotetaan ylläpitoa ja huoltotöitä

Hyvin suunniteltu ja toimiva piha on aina järkevä investointi. Laadukkaan pihasuunnitelman ansiosta huoltotyöt helpottuvat, rakenteet pysyvät kunnossa ja piha säilyy pitkään kauniina. Hyvin tehty suunnitelma korostaa tontin parhaita puolia ja tarvittaessa häivyttää pihan ongelmakohtia.

Hyvin suunnitellulla pihalla on tarpeeksi tilaa lumen auraukselle ja kasaukselle, autoille ja turvalliselle leikille. Taloyhtiöiden pihoissa myös pelastusreittien tulee olla toimivat. Lisäksi pihakäytävät pitää pysyä siisteinä. Kasvillisuus ei saa levitä niille ja tehdä pihasta epäsiistin näköistä. Kaunis piha istutuksineen elävöittää rakennuksia ja niiden arkkitehtuuria. Remontoitu kaunis piha nostaa kiinteistön arvoa. Kannattaisiko aloittaa oman taloyhtiöpihan suunnittelu jo nyt syksyllä? Loppukesällä jo rakennettaisiin!

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA
Doventus Oy

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA Doventus Oy

Pihasuunnittelu on ajankohtaista:

  • kun taloyhtiöön on suunniteltu tai siellä on alkanut korjaushanke, joka edellyttää olemassa olevien pihapintojen avaamista
  • salaojaremonttien yhteydessä
  • pinta- tai hulevedet tontilla aiheuttavat ongelmia ja ovat riski rakenteille
  • pihan toimivuus ei vastaa asukkaiden tarpeita
  • pihan käyttötarve on muuttunut
  • kulkuväylät eivät enää ole kunnossa tai pihan kunnossapito on hankalaa
  • pihakalusteet ovat kuluneet tai rikkoutuneet
  • leikkivälineet ovat vanhentuneet eivätkä täytä turvallisuusnormeja
  • pihan kasvillisuus on epäsiistiä ja ylikasvanutta
  • kun pihan yleisilmettä halutaan kohentaa.

Kiinnostuitko, voit jättää yhteydenottopyynnön tästä!


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
29.10.2018