Julkisivu varman päälle - täydellinen julkisivujärjestelmä SerpoVent

Julkisivu varman päälle - täydellinen julkisivujärjestelmä SerpoVent

Weberin lanseeraama, tuulettuva julkisivujärjestelmä SerpoVent Julkisivujärjestelmä sopii korjaus- että uudisrakentamiseen. Se on mahdollistaa levyrappauksen lisäksi myös muiden julkisivumateriaalien tehokkaan
käytön ja ajattoman lopputuloksen. SerpoVent Julkisivujärjestelmä on kokonaisjärjestelmä, joka sisältää levyrappauksen lisäksi kaiken tarvittavan rakennusrungosta valmiiseen julkisivupintaan saakka.
Järjestelmällä on mahdollista toteuttaa rappauksen lisäksi myös muita julkisivupintoja. Myös kaikki ulkonäkövaihtoehdot ovat mahdollisia, kaarevat rakenteet, ulokkeet ja syvennykset.

Valmis julkisivukokonaisuus rungosta julkisivupintaan yhdestä paikasta

Kaikkien julkisivujärjestelmän osien yhteensopivuus ja toimivuus on varmistettu vaativassa Suomen ilmastossa yli 300:lla jäätymissulamissyklillä. Samalla todettiin kosteusteknisen toimivuus.
Julkisivujärjestelmän osien saatavuus on helppoa: kaikki järjestelmän tuotteet tulevat samalta toimittajalta, Saint Gobain Weberiltä. Yhden puhelinsoiton päässä siis on koko julkisivujärjestelmän tilaus.

Suunnittelijalle ratkaisu on helppo tilattavuuden ja suunnittelun näkökulmasta - julkisivuratkaisu sopii kohteeseen kuin kohteeseen.

Käyttäjän kohdalla SerpoVent-julkisivujärjestelmän huolto- ja kunnossapito on ongelmatonta: julkisivujärjestelmän Huolto- ja kunnossapito-ohjeessa on annettu ohjeet ja neuvot, miten julkisivu pysyy kunnossa.

Hyväksynnät kunnossa

SerpoVent Julkisivujärjestelmällä on Ryhti 2000 mukainen 10 vuoden järjestelmätakuu, jolloin julkisivun todellisessa iässä käyttöiässä voidaan päästä jopa sataan vuoteen.

BY64-julkaisun vaatimukset tuulettuvan julkisivun suhteen on otettu myös huomioon tuulettuvassa SerpoVent-julkisivujärjestelmässä.

SerpoVent-julkisivujärjestelmän etuja

  • Kotimainen Suomessa kehitetty järjestelmä
  • Järjestelmän kosteustekninen toimivuus varmistettu
  • Ääneneristävyyden arvot ilmoitettu
  • Sähköisen korroosion riskiä ei ole, kylmäsiltavaikutukset ja rakenteen sisäiset ilmavirtaukset on järjestelmässä minimoitu (BY64)

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö SerpoVent-julkisivujärjestelmästä

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
9.6.2020