Hoida omaisuutta järkevästi, tee korjaukset oikein

Hoida omaisuutta järkevästi, tee korjaukset oikein

Suuri osa suomalaisesta rakennuskannasta on tullut peruskorjausikään. Kosteus- ja homevaurioita tunnistetaan enemmän, valitettavasti niitä myös edelleen syntyy. Taloyhtiöille ja osakkeenomistajille korjaukset tulevat kalliiksi, mutta vielä kalliimpaa on jättää korjaukset tekemättä. Silloin voidaan pahimmillaan päätyä tilanteeseen, jossa rakennus on edullisempaa purkaa kuin korjata. Sisäilmasta oireilu ja sairastaminen nostavat inhimillisten vahinkojen määrää.

Kosteusvaurioiden ehkäisy, sekä nopea ja laadukas korjaaminen, vähentävät terveysriskien lisäksi korjausten kustannuksia. Jatkuvalla huolellisella kiinteistönpidolla säästetään tulevaisuuden korjauskustannuksissa ja rakennuksen arvo säilyy tai jopa nousee.

Kosteusvaurioiden korjauskustannukset saattavat nousta korkeiksi jos rakenteita joudutaan purkamaan valtaosin.Kosteusvaurioiden korjauskustannukset saattavat nousta korkeiksi jos rakenteita joudutaan purkamaan valtaosin.

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimessa vastataan kansalaisten huolenaiheisiin. Nykyisin yhä useammin meille esitetään kysymyksiä taloyhtiön ja osakkeenomistajan oikeuksista ja vastuista. Kiinnostus kertoo, että soittajat ovat ymmärtäneet rakennusten arvon laskun ja korjauskustannusten vastaavan nousun omalle taloudelleen.

Kosteusvaurioiden aiheuttajat tulee selvittää asiantuntijoiden avulla.Kosteusvaurioiden aiheuttajat tulee selvittää asiantuntijoiden avulla.

Home- ja kosteusvaurioiden, sekä sisäilmaongelmien, selvittämisessä onnistutaan parhaiten, kun huolehditaan seuraavista asioista: selvitetään asiat kokonaisvaltaisella tutkimuksella, suunnitellaan tarpeelliset korjaukset ja toteutetaan ne laadukkaasti, oikein ja riittävän laaja-alaisesti.

Vanhoissa peruskorjausta vailla olevissa taloissa saattaa piillä melkoisia kosteusvaurioita esimerkiksi saniteettitiloissa.Vanhoissa peruskorjausta vailla olevissa taloissa saattaa piillä melkoisia kosteusvaurioita esimerkiksi saniteettitiloissa.

Ensimmäinen haaste on saada luotettavasti selville, mikä oikeasti on ongelma tai usean toisiinsa liittyvän ongelman muodostama kokonaisuus. Useimmiten ongelmia on enemmän. Olettamusten, toiveiden ja pelkojen varassa toimiminen johtaa puutteellisiin tutkimuksiin, ratkaisukokeiluihin ja enemmän tai vähemmän epäonnistuneisiin lopputuloksiin. Tarvitaan tietoa, jonka varassa tehdä kestäviä valintoja.

Yksittäisen mittauksen tai tutkimuksen sijaan kannattaa lähteä kokonaisvaltaisella otteella liikkeelle. Se voi nostaa alussa selvittely- ja suunnittelukustannuksia, mutta sillä vältetään jatkuvien ja riittämättömien korjausten kierre. Yksittäisellä mittauksella saadaan vastaus yhteen asiaan, mutta se harvoin ratkaisee ongelmaa.

Kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelu, tekeminen ja valvonta ovat aina ammattilaisten työtä. Vaikka hallituksessa olisi osaamista ja isännöitsijä olisi hyvä, näissä kysymyksissä kannattaa palkata erityisasiantuntija mukaan projektiin jo tutkimuksia tilatessa.

Korjausrakentamisessa kiirehditään monesti toimeenpanoa eli korjausten tekemistä. Korjauksia ei kuitenkaan kannata käynnistää, ennen kuin on olemassa asianmukainen korjaussuunnitelma ja tarvittavat lupakäsittelyt tehty. Osakas tarvitsee taloyhtiöltä luvan korjauksiin. Taloyhtiön puolestaan pitää selvittää, tarvitaanko korjauksiin rakennuslupa. Korjaussuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, vastuut ja muut oleelliset projektin asiat.

Lupa korjaamiseen pitää saada ennen kuin kukaan korjaa mitään taloyhtiössä.Lupa korjaamiseen pitää saada ennen kuin kukaan korjaa mitään taloyhtiössä.

Home- ja kosteusvauriokorjauksissa on noudatettava niitä koskevia määräyksiä erittäin tarkasti. Liian monessa tapauksessa korjaajat ovat kiireisinä vahingossa levittäneet homepölyä ja siten aiheuttaneet omalla toiminnallaan korjausten epäonnistumisen ja uuden ongelman pölyn levitessä laajemmalle alueelle. Home- ja kosteusvauriokorjaukset on tehtävä aina, koko ajan ja täysin osastoituina ja alipaineistettuina.

Remontista kannattaa säilyttää kaikki dokumentit kirjallisina ja kuvat eri vaiheista.Remontista kannattaa säilyttää kaikki dokumentit kirjallisina ja kuvat eri vaiheista.

Asioita selvitettäessä ja korjattaessa tiedonkulun edistämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Jos osakkaat eivät tiedä, milloin on korjausten ajankohta, mitä tehdään, miten pitää varautua ja koska kaikki on ohi, tyytymättömyys talossa kasvaa. Jos taloyhtiö ei julkista tutkimusraporttien tuloksia, lähtevät arvelut liikkeelle ja usein myös pelot kasvavat. Tämä ei ole kenenkään etu ja on helposti avoimuudella vältettävissä.

Korjausten valvontakäytännöt jättävät edelleen toivomisen varaa. Tehtyjen korjausten kirjallisesta dokumentoinnista ja selkeästä arkistoinnista ei saa tinkiä. Liian usein saamme kuulla, ettei taloyhtiölle, saati osakkaalle, jäänyt tietoa asioista, mitä loppujen lopuksi korjattiin ja miten nuo korjaukset tehtiin. Tieto voi myös unohtua vuosien saatossa ihmisiltä itseltään, jäädä kauppakirjoja tehdessä muistiona entisten osakkaiden laatikoihin ja talonyhtiöllä joutua aikojen saatossa kadonneisiin mappeihin. Suositamme myös mahdollisuuksien mukaan eri työvaiheiden dokumentointia kuvin, sillä se helpottaa niin mahdollisten reklamaatioiden tekoa kuin asuntojen myöhempää myyntiä.
 

Kun korjauksista on selvitty, on loppusiivousten aika. Viisas taloyhtiö sopii näistä urakoitsijan tai muun toimijan kanssa kirjallisesti etukäteen. Viimeinen virallinen korjaustoimenpide home- ja kosteusvaurioiden korjauksissa on juuri rakennuksen homeettomaksi siivous. Tarvitaanko desinfiointia vai ei, kannattaa jättää kokeneen korjaussuunnittelijan vastuulle. Nykytiedon mukaan desinfiointiaineiden käytöstä saattaa joissain tapauksissa olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.
Irtaimistoa voi joutua puhdistamaan ja hävittämään.
 

Hengitysliiton verkkosivuilta www.hengitysliitto.fi löytyy molemmista asioista ohjeistukset.

Home- ja korjausvaurioiden ja sisäilmaongelmien ratkomista ei kannata pelätä, eikä lykätä. Silloin ongelmista vain tulee entistä pahempia ja vaikeampia selvittää. Tukea on saatavilla. Hengitysliiton ja Ympäristöministeriön Hometalkoot.fi –sivustolta löydät paljon tietoa eri aikakausien rakennusten korjaustarpeista ja riskirakenteista. Sivustolta löytyy oppaita ja ohjeita mm. Tilaajan ohjeen sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä sekä paljon muuta asiaan liittyvää puolueetonta informaatiota. Uutuutena sivustolla on korjauskustannuslaskuri, jolla voi helposti arvioida tulevien korjaustarpeiden kustannuksia.

Teksti: Timo Kujala
sisäilma-ja korjausneuvonnan päällikkö

 

Hengitysliiton Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin

Korjausneuvojat vastaavat maanantaista torstaihin klo 9−15 numerossa 020 757 5181 paikallispuhelun hinnalla. Usein kysytään taloyhtiöiden vastuista, vastuuhenkilöistä ja pyydetään neuvoa, mitä tehdä, kun taloyhtiö tai isännöitsijä ei ole alkanut toimenpiteisiin sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Myös jo tehdyt remontit, niiden laatu, vastuu ja kustannukset askarruttavat soittajia.


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
13.5.2019