Miltä alueelta sijoitusasunto kannattaa hankkia?

Miltä alueelta sijoitusasunto kannattaa hankkia?

Asuntosijoittaminen on yhä suositummaksi käynyt tapa kasvattaa varallisuutta. Sitä pidetään yleisesti matalariskisenä sijoitusmuotona, koska asuntojen hinnat ja vuokrat kehittyvät vakaasti. Myös rahoittajat suhtautuvat asuntosijoittamiseen myönteisesti. Silti asuntosijoittamiseenkin liittyy riskejä, jotka on syytä huomioida.

Sijoitusasunnon hankintaa harkittaessa on tärkeää perehtyä
alueellisiin eroihin ja löytää positiiviseen suuntaan kehittyviä alueita,
joiden asunnoille riittää todennäköisemmin kysyntää myös tulevaisuudessa.

Sijoitusasunnon hankintaa harkittaessa on tärkeää perehtyä alueellisiin eroihin ja löytää positiiviseen suuntaan kehittyviä alueita, joiden asunnoille riittää todennäköisemmin kysyntää myös tulevaisuudessa.

Tyhjillään olevasta asunnosta aiheutuu pelkästään kuluja, joten huoneiston vuokrattavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota jo ostoa harkittaessa. Yksi oleellisesti asunnon vuokrattavuuteen vaikuttavista seikoista on sijainti. Tiettyihin asioihin, kuten huoneiston vuokraan ja asunnon kuntoon, sijoittaja voi halutessaan itse vaikuttaa myöhemmin, mutta sijainti on mikä on. Siksi sen valintaan kannattaa perehtyä erityisellä huolella ennen sijoitusasunnon hankintaa.

Muuttotappiokaupunki saattaa olla riski – mutta ei aina

Sijoitusasunnon tuotto muodostuu kuukausittaisesta vuokratuotosta ja asunnon arvon muutoksesta. Alueen väkiluvun pieneneminen voi vaikuttaa negatiivisesti molempiin, kun asuntojen kysynnän heikentyessä vuokra- ja hintataso alenevat.

Asuntojen kysynnän vähentyessä myös myytävyys heikkenee, jolloin sijoituksen realisoiminen saattaa olla hankalaa. Vuokratuotto voi kärsiä vuokratason alentumisen lisäksi tyhjien kuukausien takia, eli kun kysynnän heikentyessä asuntoon ei saada vuokralaista yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi.

"Kannattaa tutustua mm. alueen liikenneyhteyksiin, palveluihin, maineeseen, suurimpiin työllistäjiin, oppilaitoksiin sekä myytyjen asuntojen hintatason kehitykseen."

Kannattaa kuitenkin huomioida, että vaikka kaupunki olisi kasvava, sen jokainen asuinalue ei välttämättä ole – ja päinvastoin. Koska alueelliset erot kaupungin sisällä voivat olla suuria, muuttotappiokaupungissakin saattaa siis olla järkeviä ja hyvin tuottavia sijoitusalueita ja -kohteita. Tärkeää onkin perehtyä alueellisiin eroihin ja löytää positiiviseen suuntaan kehittyviä alueita, joiden asunnoille riittää todennäköisemmin kysyntää myös tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua mm. alueen liikenneyhteyksiin, palveluihin, maineeseen, suurimpiin työllistäjiin, oppilaitoksiin sekä myytyjen asuntojen hintatason kehitykseen.

Hyvä tapa on myös perehtyä alueen nykyiseen vuokra-asuntotarjontaan: kuinka paljon ja millaisia asuntoja alueella on tarjolla ja mikä on yleinen vuokrataso. Lisäksi oleellista on, että asuntotyyppi ja sijainti kohtaavat. Esimerkiksi pieni yksiö oppilaitoksen vieressä saattaa olla hyvinkin haluttu, mutta suureen perheasuntoon samalla sijainnilla ei välttämättä löydykään yhtä helposti vuokralaisia.

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
12.8.2019