70-luvun kerrostalon julkisivu remontoitiin voitokkaasti

70-luvun kerrostalon julkisivu remontoitiin voitokkaasti

Ennen - jälkeenEnnen - jälkeen

Asunto-osakeyhtiöille suunnatun Julkisivuremonttikilpailun voittajaksi on tänä vuonna valittu Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab. Tuomariston mielestä kyseisen kerrostalon julkisivuremontti on onnistunut ja rohkaiseva esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida alkuperäiset erityispiirteet huomioiden. Perusteellisesti suunniteltu ja onnistuneesti toteutettu korjaushanke huomioi kiitettävästi elinkaariajattelua. Se on myös poikkeuksellisen laaja perusparannushanke, koska ulkokuoren lisäksi uusittiin ja korjattiin talotekniikkaa.
 

Erityisenä ansiona pidettiin osakkaiden tasapuolista kohtelua.

Tuomariston mukaan hankkeessa hyödynnettiin kiitettävällä tavalla myös lähialueen rakennusten
arkkitehtuuria, johon uudistunut talo istuu hyvin. Erityisenä ansiona pidettiin osakkaiden tasapuolista kohtelua, kun katujulkisivun kapeammissa asunnoissa asuvat saivat pihan puolelle uusia ulokeparvekkeita.

Näin julkisivun korjaus eteni

Julkisivuremontin tavoitteena oli mm. täyttää osakkaiden toive suuremmista parvekkeista. Samalla haluttiin lisätä asuntojen valoisuutta lasittamalla parvekekaiteet, muuttamalla umpinaiset tuuletusluukut tuuletusikkunoiksi ja yhdistämällä erilliset ikkuna-aukot suuremmiksi ikkunoiksi.

Ulkoseinistä purettiin elementtien ulkokuoret ja eristeet. Uusilla eristeillä kaksinkertaistettiin
lämmöneristävyys, ja ulkopinnat toteutettiin pääasiassa tiilestä paikalla muuraten. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusittiin alumiinipintaisina.

Parvekkeiden kaiteet lasitettiin valoisuuden lisäämiseksi.Parvekkeiden kaiteet lasitettiin valoisuuden lisäämiseksi.

Ahtaat ja pimeät parvekkeet purettiin, ja niiden perustuksia pystyttiin hyödyntämään uusien parvekepielien alla. Uudet parvekkeet tehtiin parhaimmillaan kooltaan moninkertaisina. Keskellä taloa olevissa katujulkisivua kapeammissa asunnoissa tilannetta kompensoitiin toteuttamalla pihan puolelle uusia ulokeparvekkeita, joiden ansiosta asunnot saivat käytännössä lisähuoneita. Parvekkeiden viihtyisyyttä lisättiin lämpimän sävyisellä taustaseinien puupaneloinnilla, joka näkyy julkisivussa parvekelasitusten läpi.
 

Uudet parvekkeet tehtiin parhaimmillaan kooltaan moninkertaisina.

Talossa oli synkähkö pesubetonijulkisivu, joka haluttiin vaaleammaksi. Uuteen julkisivuun löydettiin halutut värisävyt alkuperäisen pesubetonin kivirakeista. Sisäänkäyntejä voitiin avartaa parvekkeiden ja pilarivälien suurentamisessa niin, että edustoista saatiin laajoja ja esteettömiä. Suurempien parvekkeiden alle saatiin katettua tilaa polkupyörien säilytykseen.

Sisäänkäynnit ennen remonttia.Sisäänkäynnit ennen remonttia.
Sisäänkäynnit remontin jälkeen.Sisäänkäynnit remontin jälkeen.

Julkisivuremontin yhteydessähän toteutettiin samalla perinteinen linja- ja sähkösaneeraus. Ulkoseinä- ja parvekerakenteisiin integroitiin kaikki mahdollinen talotekniikka, esimerkiksi ulokeparvekkeiden kannatusrakenteet, sähkö- ja valaisinasennukset sekä lämmön talteenoton putket. Samassa yhteydessä uusittiin koko rakennuksen vesikatto, jätetila, piha-alueet ja autopaikkojen sähköistys.

Tiedot asunto-osakeyhtiöstä

Nimi: Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
Perustettu: 1973
Asuntoja: 36
Osoite: Itälahdenkatu 1, Helsinki
Julkisivusaneerauksen hinta: noin 2 500 000 €

Uusi julkisivu valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2019.Uusi julkisivu valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2019.

Pitkä ja perusteellinen valmisteluvaihe

Taloyhtiö tutki lisäkerroksen rakentamisen mahdollisuutta rahoittaakseen isot, vielä tekemättä olevat remontit. Kaavamuutoshakemus jätettiin vuonna 2015, mutta hakemus pysähtyi pääasiassa kaupungin suuremman alueen kaavoitushankkeeseen. Lisäkerroksen toteuttamissuunnitelmaa kuitenkin pidettiin mukana toisena vaihtoehtona mahdollisimman pitkään.
 

Korjaaminen perustui vuonna 2008 tehtyyn kuntotutkimukseen. Sen mukaan julkisivujen ja parvekkeiden rakenteilla oli jäljellä 10 vuotta elinkaarta, joka tietoisesti käytettiin loppuun.

Julkisivujen korjaus käynnistyi keväällä 2018 ja valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2019. Korjaaminen perustui vuonna 2008 tehtyyn kuntotutkimukseen. Sen mukaan julkisivujen ja parvekkeiden rakenteilla oli jäljellä 10 vuotta elinkaarta, joka tietoisesti käytettiin loppuun. Korjaamista oli käsitelty yhtiökokouksessa vuodesta 2009 alkaen, joten lopullinen päätös kevään 2018 yhtiökokouksessa syntyi nopeasti.

Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi erilaisia korjaustapoja, jotka linkitettiin suoraan elinkaariajatteluun. Periaatteena oli valita mahdollisimman hyvin aikaa ja sääolosuhteita kestäviä materiaaleja. Vaihtoehtoisiin korjaustapoihin liittyi esimerkiksi elementtien ulkokuorien purkaminen tai säilyttäminen sekä erilaisten uusien verhousmateriaalien vertailu.

Osakkaille annettiin mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi parvekekaideratkaisuun, parvekkeiden taustaseinien puupaneloinnin värisävyihin ja piha-alueen kasvillisuuden määrään ja paikkoihin olemalla yhteydessä hallitukseen ja isännöitsijään. Hallitus osallistui aktiivisesti työmaakokouksiin, joten osakkaiden mielipiteet tulivat huomioiduksi myös tätä kautta.

Lähde: Julkisivuyhdistys

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
7.10.2019