Enemmistö kieltäisi parveketupakoinnin kokonaan

Tupakoimaton haistaa tupakansavun jo kaukaa. Parveketupakointi herättääkin monessa taloyhtiössä paljon tunteita ja kiistaa asukkaiden välillä. Kukaan ei halua hengittää tupakansavua vastoin tahtoaan ja taas tupakoivat pitävät kiinni omista oikeuksistaan. Nykyisellään tupakointi on kiellettyä vain yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Laajennettua kieltoa voi hakea taloyhtiön parvekkeille ja ulkotiloihin.

parveketupakointi-750x422

Taloustutkimuksen ASH:lle tekemästä tutkimuksesta selviää, että suurin osa suomalaisista kieltäisi parveketupakoinnin kokonaan. Hyvänä tavoitteena pidettiin myös savutonta ja nikotiinitonta Suomea.

Tutkimuksen otanta oli laaja, sillä tutkimukseen osallistui peräti 2499 henkilöä, joista 63 prosenttia kannatti parveketupakoinnin kieltämistä lailla ja vain 26 prosenttia vastusti kieltoa. Tupakoivasta väestöstä löytyy myös parveketupakointikiellon kannattajia. Tupakoivista vastaajista 63 prosenttia vastusti kieltoa, mutta peräti 24 prosenttia kannatti sitä.

–Parveketupakoinnin ongelmat ovat tulleet selvästi esille kevään aikana. Tutkimuksen aineisto koottiin maaliskuun alkupuolella, jolloin koronaepidemia oli meillä vielä aluillaan. Nyt, kun kotona oleskelua on jatkunut pidempään, kieltoa saattaisi kannattaa jopa useampi, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä toteaa.

Alueellisesti Helsingissä parveketupakoinnin kieltäminen sai vähiten kannatusta, kun Turussa taas kannatus kiellolle oli suurinta.

Parveketupakoinnin kieltäminen nykylainsäädännön puitteissa

Nykylainsäädännön mukaan kieltoon vaaditaan taloyhtiön yksimielinen päätös. Taloyhtiön velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, ettei tupakansavu pääse asuntoihin. Rakenteiden kautta kulkeutuva tupakansavu on kuitenkin melko vaikea korjata ja asukkaasta se saattaa kestää turhan kauan.

Jos tupakansavun kulkeutumista ei voida estää rakenteita korjaamalla, voidaan määrätä tupakointikielto. Tupakoivalle asukkaalle on ennen kiellon määräämistä varattava aikaa estää savun kulkeutuminen omilla toimillaan. Asuinhuoneiston tupakointikielto ei koske sähkösavukkeita.

Toisaalta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on vuonna 2020 antamassaan lausunnossaan todennut, että parveketupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa, eikä tuotteen nikotiinipitoisuudella ole merkitystä.

Jos tilannetta ei saada selvitettyä naapureiden tai taloyhtiön kesken, asukas voi ottaa yhteyden kunnan terveystarkastajaan. Suomen ASH:n saamien yhteydenottojen perusteella ongelmiin puututaan vaihtelevasti.

Miten tupakointikiellon noudattamista pystyy valvomaan? Lue lakimiehen vastaus >>
Naapurin terassilta tulee tupakansavua. Mitä Teen? Lue lakimiehen vastaus >>

Tupakointikieltoalueet

Tupakointikielto yhteisillä alueilla koskee:

 • asukkaiden yhteisiä ulkotiloja
 • rakennuksen sisäänkäyntejä ja ilmanottoaukkojen läheisyyttä
 • lasten leikkialueita
 • yhteisillä parvekkeita.

Tupakointikielto asukkaan hallinnassa olevissa tiloissa koskee:

 • huoneistojen parvekkeita
 • huoneistojen käytössä olevia ulkotilja
 • huoneistojen sisätiloja.

Ehdotettu muutos asunto-osakeyhtiölakiin

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmä ehdotti tilanteeseen puuttumista asunto-osakeyhtiölain muutoksella. Sen mukaan lakia tulisi muuttaa siten, että tupakointikiellosta parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa voitaisiin päättää enemmistöpäätöksellä yksimielisen päätöksen sijaan.

–Vetoamme sekä päättäjiin että tupakoijiin. Asuntoon kulkeutuva tupakansavu ei ole ainoastaan viihtyisyyshaitta, vaan terveysriski. Nykytilanteessa haitat kärjistyvät entisestään, kun ihmiset ovat aikaisempaa enemmän kotona. Tässä tarvitaan yhteisvastuuta toinen toistamme, Mervi Hara korostaa.

Saako isännöitsijä kieltää kaiken tupakoinnin taloyhtiössä? Lue lakimiehen vastaus >>
 

Lähteet: Suomen ASH ry ja Hengitysliitto

Viranomaiskiellon hakuprosessi

 • Osakas tai hallitus voi tehdä aloitteen.
 • Asia käsitellään yhtiökokouksessa.
 • Kaikkien asianosaisten kuuleminen ja kantojen kerääminen kirjallisena.
 • Moiteaika on 3 kuukautta.
 • Tupakointikieltohakemuksen jättäminen viranomaiselle ja viranomaiskäsittely.

Hakuprosesiinn saattaa kulua aikaa puolesta vuodesta jopa vuoteen.


79 § Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön


Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kunnan on peruutettava määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, jos asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta hae kiellon peruuttamista. Tarkempia säännöksiä tupakointikieltoa ja sen peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä ja asuntoyhteisön toimittaman kuulemisen kirjaamisesta hakemukseen voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
15.6.2022