Harva taloyhtiö tekee lämmitysjärjestelmän perusteellista kartoitusta

Yleinen soitto isännöitsijälle on: ”Patteri on kylmä ja jotain pitäisi tehdä”. Hyvin usein asialle myös tehdään jotain, mittaamatta ensin huoneiston varsinaista lämpötilaa. Asukas onkin saattanut vain mieltää patterin vialliseksi, vaikka termostaatti on toiminut aivan oikein. Huoltomies lähtee säätämään lämmönjakokeskusta. Näin säätämällä aiheutetaan ongelma toisaalle, jota taas korjataan uudelleen ja uudelleen.

– Taloyhtiöissä tehdään valitettavan harvoin lämmönjakokeskuksen laitteiden ja säätöjen tarkistuksia, kertoo Wattisen lämmityksen asiantuntija Markku Salmela. Ei olekaan ihme, että DNA:n 2020 teettämässä kyselytutkimuksessa yli puolet suomalaisista kerrostaloasukkaista raportoi ongelmista asuntonsa lämmityksessä.  

lämmityksen säätäminen wattisen avilla-750x422

Alkukartoitus pähkinänkuoressa:

 • Selvitetään patteriventtiilien malli, ikä ja kunto
 • Tarkastetaan lämmönjakokeskus: automatiikka, lämmitysverkoston paine, paisunta-astian esipaineen mitoitus ja pumpun asetukset
 • Lämmityksen säätökäyrän tarkistus
 • Tehdään tarvittavat säädöt

Kiinteistön lämmitysjärjestelmän alkukartoitus

Wattisen palvelun käyttöönoton ensimmäinen osio on kiinteistön lämmitysjärjestelmän alkukartoitus. Sen suorittaa Wattisen asiakaspalvelutiimin kokenut taloyhtiöiden lämmitysjärjestelmien asiantuntija.
– Kartoituksessa selvitetään kiinteistön patteriventtiileiden malli, ikä ja kunto, kertoo Markku Salmela. Myös kiinteistön lämmönjakokeskus tarkistetaan eli käydään läpi sen automatiikka, lämmitysverkoston paine, paisunta-astian esipaineen mitoitus sekä pumpun asetukset.

Näin perusteellista lämmityksen kartoitusta kovin harva taloyhtiö tekee säännöllisesti, mutta Wattisen käyttöönoton yhteydessä nämä tärkeät kohteet tulee käytyä läpi. Taloyhtiö saa Wattiselta myös selkeät toimenpide-ehdotukset mahdollisista huolto- tai päivitystarpeista.

Wattisen asiantuntija tarkistaa kartoituksen yhteydessä lisäksi lämmityksen säätökäyrän, joka määrittää, miten lämmitys toimii eri ulkolämpötiloissa. Asiantuntija tekee siihen tarvittaessa parannuksia. Näin kartoituksen yhteydessä tehtävät tarkistukset ja säädöt voivat parantaa asukkaiden olosuhteita välittömästi ja taloyhtiölle syntyy samalla hyvä käsitys laitteiden kunnosta jo ennen Wattisen älylämmityksen varsinaista käyttöönottoa.

Wattisen lämmitysasiantuntija Markku Salmela.Wattisen lämmitysasiantuntija Markku Salmela.

Esimerkki alkukartoituksesta

1927 valmistunut kerrostalo (44 asuntoa), jossa 2018 tehty lämmitysverkoston parannuksia, mm. uudet patteriventtiilit ja lämmönjakokeskus.

Wattisen alkukartoituksessa ilmenneet ongelmat:

 • Patteriventtiileiden esisäätöarvoja asetettu pois säätöalueelta
 • Verkoston menoveden maksimi lämpötila rajoitettu 70°C (pitäisi olla 80°C)
 • Säätökäyrä asetettu väärään mitoitukseen
 • Säätökäyrän asetuksissa toisensa kumoavia asetuksia
 • Valituksia kylmyydestä ja äänistä pattereissa
 • Lämmityspatteri vaihdettu teholtaan pienempään patteriin

Korjaustoimenpiteet:
 • Patteriventtiileiden säätöjen korjauksia tehty Wattisen toimesta
 • Verkoston menoveden maksimi lämpötilan rajoitus korjattu Wattisen toimesta
 • Säätökäyrä muutettu mitoituksen mukaiseksi Wattisen toimesta
 • Säätökäyrän toisensa kumoavat asetukset poistettu
 • Linjasäätöventtiileiden säätöarvojen uudelleen laskenta → pumppu oikealle tasolle → ei suhinoita pattereissa
 • Lämpötilan seuranta asunnossa, jossa lämmityspatteri vaihdettu → riittävän lämmitystehon varmistaminen

Säädön jälkeen älylämmityspalvelu käyttöön

Kun alkukartoitus on tehty ja mahdolliset korjaustoimet listattu, Wattisen älylämmityspalvelu voidaan asentaa. Se kerää jatkuvasti dataa lämmityksen tilasta ja taloyhtiö saa siitä kuukausittain raportin.

Palvelu tarjoaa etävalvontaa ja hälytyksiä sekä tilojen lämmitykseen että kiinteistön kokonaisvedenkulutukseen liittyen. Lämmitystä seuraamalla taloyhtiössä voidaan poistaa turhaa kulutusta esim. yleisten tilojen lämmityksestä.

Lisäksi palvelu tasaa lämmitysenergian kulutuspiikkejä ajoittamalla veden lämmittämistä ja tilojen lämmittämistä eri aikoihin. Näin voidaan kohtuullistaa energiayhtiön kaukolämmön perusmaksua/ vesivirtamaksua. Wattinen myös tasapainottaa automaattisesti lämmitysverkostoa.

Erityisen keskeistä palvelussa on asukkaiden mahdollisuus säätää oman asuntonsa olosuhteita itse, sillä Wattinen mahdollistaa huoneisto- tai huonekohtaisen lämmönsäädön. Samalla asukkaat voivat tehdä arjen ilmastotekoja ja seurata niiden vaikutuksia, jos esimerkiksi pudottavat lämpötilaa aina kotoa poissa ollessaan tai uniajaksi.
 

Mikä on älylämmityspalvelu Wattinen

 • Wattinen asennetaan olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään
 • Asunnoissa riittää älytermostaattien vaihto.
 • Wattisen saa kätevästi täyden ylläpidon kattavalla kuukausimaksulla, ilman isoja investointeja.
 • Palvelu optimoi ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmää tekoälyn avulla reaaliaikaisesti
 • Asukkaat voivat itse säätää lämmitystään omien mieltymyksiensä mukaan taloyhtiön sallimissa rajoissa.
 • Lämmityksen optimointi säästää energiaa ja vähentää kiinteistön ilmastopäästöjä


Tutustu älylämmitykseen


Pyydä lisätietoja asiantuntijalta

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
7.3.2022