Mitä tarkoittavat:
ennakkovuositarkastus sekä 10-vuotistakuutarkastus?

Taloyhtiön asiakirjoissa saattaa vilahtaa entuudestaan tuntemattomia käsitteitä. Mistä on kyse, kun suunnitellaan ennakkovuositarkastuksen tekemistä tai 10-vuotistakuutarkastusta?

Onko sinun taloyhtiössäsi aika suorittaa tarkastus?Onko sinun taloyhtiössäsi aika suorittaa tarkastus?

Lähdetään liikkeelle, mitä eri käsitteet tarkoittavat

Ennakkovuositarkastuksen aikana käydään läpi kiinteistön valmistumisen aikaisia luovutusasiakirjoja sekä verrataan niitä toteutuneeseen tilanteeseen. Tarkastuksen ideana on arvioida ja todeta mahdolliset puutteet sekä rakenteissa että LVISA-tekniikan kohdalla. Tarkastuksen lopussa laaditaan raportti havaituista puutteista.

10-vuotisvastuutarkastuksessa käydään myös läpi valmistumisajankohtana laaditut luovutusasiakirjat. Poikkeuksena ennakkovuositarkastukseen, kiinteistö käydään 10-vuotisvastuutarkastuksessa otantaluonteisesti läpi. Tarkastuksessa pyritään löytämään puutteita, joita ei ole voitu havaita niin vastaanottotarkastuksessa kuin takuuaikanakaan. Tarkastuksen jälkeen luovutetaan raportti rakenteista sekä järjestelmistä ilmenneistä puutteista.

Tarkastuksen ideana on arvioida ja todeta mahdolliset puutteet sekä rakenteissa että LVISA-tekniikan kohdalla.Tarkastuksen ideana on arvioida ja todeta mahdolliset puutteet sekä rakenteissa että LVISA-tekniikan kohdalla.

Etua asukkaalle, osakkaalle sekä koko taloyhtiölle

Ensimmäinen tarkastus on niin kutsuttu vastaanottotarkastus, jossa osakas voi reklamoida kaikki havaitsemansa viat sekä puutteet – esimerkiksi maalitahrat, kolhut sekä selkeät puutokset kuten vaikka listat. Mutta osa vioista on kuitenkin sellaisia, jotka vaativat ammattilaisen harjaantunutta silmää. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmat.

On sitten kyseessä ennakkovuositarkastus tai 10-vuotistakuutarkastus, on tärkeää antaa mahdollisuus myös asukkaille kertoa havaitsemiaan puutteita tai vikoja. Sähköisellä asukaskyselyllä kartoitetaan helposti erilaiset viat sekä puutteet asukkaan näkökulmasta. Puutteita voi löytyä esimerkiksi piha-alueilta, kylpyhuoneista tai huoneistojen välillä asunnosta toiseen kulkeutuvana meluhaittana.

Viat sekä puutteet kartoitetaan asiantuntevasti sekä raportoidaan selkeästi ammattilaisten toimesta, tällöin ne on helppo reklamoida eteenpäin rakennuttajalle.

>> Tilaa ennakkovuositarkastus tai 10-vuotistakuutarkastus

Tarkastukset on tärkeää suorittaa, sillä toisinaan 10-vuotisvastuutarkastuksessa voidaan löytää myös vakavia asennusvirheitä.Tarkastukset on tärkeää suorittaa, sillä toisinaan 10-vuotisvastuutarkastuksessa voidaan löytää myös vakavia asennusvirheitä.

Puhuttaessa alle 10-vuotta vanhasta rakennuksesta, pyritään silloin tarkastuksessa löytämään piileviä vikoja: salaojien painumista, rakenteissa olevia puutteita sekä selkeitä rakennusvirheitä, jotka pidemmällä juoksulla voisivat aikaansaada suurempaakin tuhoa. Valitettavasti toisinaan 10-vuotisvastuutarkastuksessa voidaan löytää myös vakavia asennusvirheitä.

10 vuoden kohdalla tapahtuva koko kiinteistön tarkastus on hyvä tapa pitää huolta kiinteistöstä. Tällaisella ennakoivalla kunnossapidolla voidaan laatia myös kunnossapitosuunnitelma (PTS) vastaamaan todellista tilannetta. Tarkastuksessa on tarkoitus käydä läpi joko koko kiinteistö tai vaihtoehtoisesti sopimuksessa sovitut tarkastelukohteet.
Tarkastuksessa läpikäytäviä keskeisiä osa-alueita ovat rakennetekniikka, LVIA-tekniikka sekä sähkötekniikka.

>> Tilaa ennakkovuositarkastus tai 10-vuotistakuutarkastus

KT Kuntotutkimus apunasi

KT Kuntotutkimus tarjoaa taloyhtiöllesi puolueettomia sekä laadukkaita kuntotutkimuspalveluita. Tavoitteena on varmistaa sekä rakennuksen terveys ja turvallisuus että kiinteistön käyttäjien hyvinvointi.

KT Kuntotutkimuksen monipuolinen palveluvalikoima kattaa edellä käsiteltyjen aiheiden lisäksi myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, sisäilman kuntotutkimukset sekä paljon muuta.

Tutustu palvelutarjontaan.


Kiinnostuitko?


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
7.2.2023