Tiilestä muuratut tulisijat

Tiilestä muuratut tulisijat

Muuratuista tulisijoista on kertynyt hyviä kokemuksia jo vuosisatojen ajalta. Kun niihin yhdistetään tiilien ja laastien kehitystyö, ei tiilestä muurattujen tulisijojen suuri suosio tule yllätyksenä. Tiilestä muuratun tulisijan valintaan on monta hyvää syytä.

Yksilöllisyys ja sopivuus arkkitehtuuriin


Tiilestä voit rakentaa juuri omien toivomustesi ja tarpeidesi mukaisen tulisijan.
Tiilien väri-, pinta- ja kokovaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa kotisi arkkitehtuuriin, sisustukseen ja henkeen sopivan tulisijan. Puhtaaksimuurauksen lisäksi tulisija voidaan kaakeloida, rapata, slammata (ohutrapata) tai maalata.


Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.

Hyvä lämmönvarausominaisuus ja tasainen lämmönjakautuminen


Tiilestä muuratun tulisijan hyvä lämmönvarausominaisuus perustuu materiaalien lisäksi sen kokonaismassaan. Massiivisena rakenteena muurattu tulisija varaa ja tasaa asunnon lämpöä, vaikka sitä ei lämmitettäisikään.

Alhainen pintalämpötila

Alhaisen pintalämpötilan vuoksi tiilestä muurattu tulisija luovuttaa lämpöä hitaasti ja pitkään; lämpötila ei nouse kiusallisen korkeaksi pitkänkään lämmitysvaiheen aikana, joten se on myös turvallinen.

Tehokas palaminen ja hyvä hyötysuhde

Koska tiili kestää kovaa kuumuutta, on puhtaan palamisen edellyttämä korkea lämpötila (yläpalotilassa jopa 800–900 °C) muuratussa tulisijassa mahdollinen. Koska puusta irtoavat kaasut palavat loppuun asti, on hormiin johdettavien savukaasujen lämpötila alhainen ja tulisijan hyötysuhde tästä johtuen korkea sekä hiukkaspäästöt alhaiset.


Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.

Muurattu rakenne – Tiili ja laasti


Muurattu rakenne koostuu kahdesta perin eriluonteisesta materiaalista, kovasta tiilestä ja plastisesta laastista. Laasti on tiilen pari, voidaan puhua yhdistetystä rakenteesta, ei tiiltä ilman laastia. Eri materiaalien suhde on noin 3:1 eli neljäsosa muurista on laastia.

Eikä kaksi ilman kolmatta, tätä paria ei voida ajatella ilman muuraria. Ja tämä lisätekijä antaakin hengen muuratulle rakenteelle, muurauksen luonne ja viehätys syntyy ihmiskäden jäljestä. Pienistä inhimillisistä vaihteluista, niihin kone ei pysty.

Sen ilme puhtaaksimuurattuna tai pinnoitettuna eri tavoin antaa riittävän laajat mahdollisuudet tyydyttämään asukkaitten erilaisia toiveita. Sen fysikaaliset ominaisuudet ovat ilmeisen sopivat tulisijakäyttöön.

Tulitiili muodostaa tulipesän seinämänä sopivan kestävän rakenteen, joka kestää polttopuitten kovakouraisenkin syötön. Toinen tärkeä ominaisuus on tulitiilien oikea lämmönjohtavuus. Tulipesän seinämien pintalämpötila kohoaa riittävän korkeaksi puhtaan palamisen kannalta. Tulitiilimuurauksessa laastin osuus on vain 5% koska saumojen paksuus on 2-3 mm.

Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Tulisijan osissa, jotka eivät ole liekkien kanssa tekemisissä, käytetään tavallista poltettua tiiltä. Sisäosissa käytetään savilaastia, sillä se on joustavaa ja sen lämpölaajeneminen on lähes sama kuin tiilen. Lämpölaajenemisen hallinta onkin tulisijojen keskeisin erikoisvaatimus. Tulisijojen kehitys on johtanut liikuntasaumojen käyttöön eri aikaan lämpeävien ja eri tavalla laajenevien tulisijan osien välillä. Alun perin koettiin selvitä massiivisen rakenteen ja myöhemmin ns. kuivasaumojen avulla. Nykyään tehdään liikuntasauma, joka täytetään 10 mm paksuisella vuorivillalevyllä, nopeimmin lämpiävän tulipesän ja tulisijan rungon väliin.

Runko muurataan yleensä peruskokoisesta umpitiilestä. Lämpö siirtyy rungon massaan ja savukaasuista säteilemällä ja johtumalla. Nykyään rakennetaan melkein poikkeuksetta tulisijan rungon ympärille kuori, joka myös erotetaan sisäosasta liikuntasaumalla. Sauma sallii muurauksen lämpöliikkeet ja samalla tasaa merkittävästi pinnan lämpötiloja. Sauman hyvällä toiminnalla on suuri merkitys tulisijan käyttöiälle.

Kuori tehdään usein kapeasta moduulitiilestä ja voidaan muurata myös muuraussementtilaastilla. Lämpö kulkee kuoren läpi tulisijan pintaan ja säteilee siitä tasaisesti huoneeseen. Kuorellisen muuratun tulisijan lämmöntuotto on tasaista ympäri vuorokauden.

Muuratun tulisijan hankinta


Tulisijan teko kannattaa antaa ammattitaitoisen muurarin tehtäväksi, jolloin muurari määrittelee tarvittaessa toivomustenne mukaisen tulisijan materiaalimäärät. Voit hakea ammattilaisen tulisijan muuraukseen muurarien aluejärjestöistä tai tulisijamuurariyhdistyksestä. Kaikki muurattavaan tulisijaan tarvittavat materiaalit löydät rautakaupoista.

Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.Paikalla muurattu, yksilöllinen Terca-tulisija.
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
18.8.2010