Kosteiden tilojen lattialämmitys

Kaukolämmitteisissä kerrostaloissa kylpyhuoneiden mukavuuslämmitys on järkevintä toteuttaa vesikiertoisena, joka on sähkökäyttöistä järjestelmää energia- ja kustannustehokkaampi. Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa alhaisten käyttökustannusten ansiosta.

Lämmin lattia on mukava ja kosteat tilat kuivuvat paremmin, kun lattialämmitys on käytössä.Lämmin lattia on mukava ja kosteat tilat kuivuvat paremmin, kun lattialämmitys on käytössä.

Lämmön ja sähkön yhteistuotantona energiatehokkaasti syntyvä kaukolämpö on Suomessa yleisin rakennusten lämmitystapa. Kaukolämmöllä voidaan toteuttaa kätevästi myös kosteiden tilojen mukavuuslämmitys, mikäli laattalattian alle asennetaan vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Ratkaisu on käyttökustannuksiltaan selvästi sähkökäyttöistä lattialämmitystä edullisempi.

Kaukolämmöllä toteutettu mukavuuslämmitys on edullista

Kerrostalo- ja rivitaloasunnoissa on hyvin yleisesti käytetty ns. hybridilämmitystä, joka tarkoittaa kahden tai useamman energiamuodon yhdistelmää. Yleisin yhdistelmä on käyttää kaukolämpötaloissa patterilämmityksen lisäksi kosteissa tiloissa sähköistä lattialämmitystä. Sähköisen mukavuuslämmityksen suosio on perustunut mielikuvaan sähköisen lämmityksen helppoudesta sekä toteutuksen edullisuudesta.

Sähköisen lattialämmityksen vaatima kalliimpi energia tulee kuitenkin loppukäyttäjän maksettavaksi. Tällöin on olemassa vaara, että taloyhtiön edusta tingitään. Pahimmassa tapauksessa kosteiden tilojen lämmitys kytketään kokonaan pois huoneistokohtaisen säästön nimissä. Kun lämmitystä ei ole lainkaan, kosteat tilat kuivuvat hitaammin, mikä voi aiheuttaa kosteusongelmia rakenteissa.

Vesikiertoisen lattialämmityksen käyttökustannukset ovat alhaiset käytettävän energian hinnasta johtuen – kaukolämpöä hyödyntävä järjestelmä ei tuo käyttäjälle lisälaskua. Energian kulutus lasketaan neliöiden mukaan vastikkeessa, jolloin sitä ei turhaan kytketä pois päältä. Vesikiertoisessa järjestelmässä voidaan energiamuotona käyttää kaukolämmön ohella myös maalämpöä, ja energiamuotoa voidaan vaihtaa rakennuksen elinkaaren aikana.

Miellyttävä ja helppo käyttää

Lämmitystapana vesikiertoinen lattialämmitys on miellyttävä ja tasaisen lämmin. Säätöpiiri ohjaa lämmitysverkostoon sopivan lämpöistä vettä ulkolämpötilan perusteella eikä ylilämmittämistä tapahdu. Uponorin vesikiertoisella järjestelmällä lattia pidetään aina +23–25 asteessa, mikä on kylpyhuonetilojen käyttömukavuuden ja kuivumisen kannalta optimaalinen lämpötila.

Myös lämpötilojen säätömahdollisuudet ovat erillisessä lämmitysverkostossa paremmat. Mukavuuslattialämmitystä voidaan ohjata vaivattomasti rakennuksen automaatiojärjestelmällä tai asuntokohtaisilla termostaateilla.

Lattialämmitys vesi- ja viemärisaneerauksen yhteydessä

Vesi- ja viemärisaneerauksen yhteydessä kosteiden tilojen lattiat joudutaan yleensä purkamaan. Lattian uudelleen valamisen yhteydessä on vesikiertoisen lattialämmityksen toteuttaminen rakenteeseen helppoa.
  • Lämpökatkona toimivaa eristettä ei välttämättä tarvita päällekkäin sijaitsevien kosteiden tilojen samanlaisten olosuhdevaatimusten takia.
  • Saneerauksessa lattialämmitysverkostolle löytyy luonnolliset reitit yhdessä uusittavien vesijohtojen kanssa.
  • Täysmittaisessa kylpyhuonesaneerauksessa ei lattian pintaa tarvitse nostaa olemassa olevasta tasosta lattialämmitysputkien takia.

Lattialämmitys vaati oman säätöpiirinsä. Huoneistokohtaisessa saneerauksessa säätöpiirinä voi toimia patteriverkostoon liitettävä tehdasvalmisteinen sekoitusryhmä. Koko talon kosteiden tilojen saneerauksessa lattialämmitykselle tehdään keskitetty säätöpiiri, joko liittämällä lattialämmitys patteriverkostoon ja sekoittamalla lattialämmityksen matalalämpöinen vesi kiertämään lattiassa tai tekemällä täysin oma säätöjärjestelmä siirtimineen.

Täysin oman lattialämmitysverkoston etuna on, ettei patteriverkoston pumppua tarvitse pyörittää kesällä. Lattialämmityksen mahdollinen huoneistokohtainen säätö hoidetaan käsisäätöpyörällä. Saneerauksen yhteydessä on suositeltavaa poistaa käyttövesilämmittimet kylpyhuoneista. 

Lattialämmityksen toteutus olemassa olevan lattian päälle

Tehtäessä pelkkä vesijohtosaneeraus tai haluttaessa toteuttaa vesikiertoinen lattialämmitys kylpyhuoneen pintojen uusimisen yhteydessä, on lattialämmitys mahdollista toteuttaa olemassa olevan lattian päälle. Tällöin lattia kasvaa minimissään 30 mm, käytettäessä 12 mm PEX-putkea. Merkittävää lattiapinnan nousua ei siis tapahdu. Saneeraus on mahdollista toteuttaa myös urittamalla putket olemassa olevaan lattiaan ja pinnoittamalla lattia uudestaan.

Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistoilla olemassa olevalle lattialle.
Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistoilla olemassa olevalle lattialle.

Jätä yhteydenottopyyntö putkiremontista tai lattialämmityksestä


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
16.2.2018