Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Omataloyhtiö.fi käsittelee tulevina viikkoina käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla itse vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta. Mikäli tämä artikkeli jäi sinulta lukematta, löydät sen alla olevasta linkistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Tässä artikkelissa käsittelemme huoneiston hallintaa ja sen kunnossapitoa koskevia asioita.

Oikeus vuokratun kohteen hallintaan

Vuokranantajan on luovutettava huoneisto vuokralaiselle sovittuna ajankohtana. Mikäli luovutus viivästyy sovitusta, on vuokralaisella mahdollisuus purkaa laadittu sopimus edellyttäen, että viivästyksestä on hänelle olennaista haittaa.

Vuokralaisella on oikeus käyttää huoneistoa omana sekä puolisonsa ja perheensä kanssa yhteisenä asuntona. Jollei siitä ole vuokranantajalle huomattavaa haittaa ja häiriötä, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa tai puolison lähisukulaisen kanssa. Huoneiston alivuokraus on myös sallittua.

Vuokratun huoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi

Vuokralainen voi kuitenkin luovuttaa huoneiston enintään kahdeksi vuodeksi toisen käytettäväksi, jos vuokralainen joutuu työn, sairauden tai esim. opiskelun vuoksi muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Vuokralaisen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen luovutusta asiasta kirjallisesti vuokranantajalle ja vuokranantajan vastustaessa luovutusta on 14 päivän kuluessa saatettava asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Muussa tapauksessa vuokralaisella ei ole ilman vuokranantajan lupaa oikeutta luovuttaa vuokraoikeutta toisen käytettäväksi.

Kun vuokralainen luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön, hän vastaa vuokranantajalle edelleen vuokrasopimuksen mukaisesti vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämisestä, ellei vuokranantajan kanssa ole toisin sovittu.

Huoneiston kunto vuokrattaessa

Ellei muusta vuokranantajan kanssa ole sovittu, huoneisto on vuokrasuhteen alkaessa oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Mikäli huoneisto ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, on vuokralaisella oikeus vaatia huoneiston puutteellisuuksien korjaamista. Mikäli niitä ei korjata tai ei voida korjata, on vuokralaisella oikeus purkaa sopimus. Vuokralaisella on oikeus korjata puutteellisuudet, mikäli hän ei halua purkaa vuokrasopimusta ja puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai mikäli viranomainen on kieltänyt huoneiston käytön.

Vuokralainen ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa

Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman vuokranantajan lupaa suorittamaan korjaus- tai muutostöitä huoneistossa. Hänellä on kuitenkin oikeus aina ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoon kohdistuvan välittömän vahingon estämiseksi ja rajoittamiseksi. Vuokralaisella on myös velvollisuus viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai siinä havaitussa puutteellisuudesta.

Vuokranantajan suorittamista korjuaksista pitää ilmoittaa vähintään 14 vrk ennen työn aloittamista

Vuokranantajalla on oikeus tehdä huoneistossa välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, joita ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Sellaiset korjaustyöt, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa, voidaan suorittaa ilmoittamalla siitä 14 vrk etukäteen vuokralaiselle. Muut korjaus- ja muutostyöt tulee ilmoittaa vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista vuokralaiselle ja vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksessa oikeus purkaa vuokrasopimus.

Vuokralaisella on oikeus saada vuokrasta kohtuullinen alennus siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää ja ajalta jolloin se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Vuokranantajan tarkastusoikeus

Vuokralaisen on hoidettava huoneisto huolellisesti. Hän ei vastaa huoneiston normaalista kulumisesta, mutta on kylläkin vastuussa tahallaan, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta huoneistolle tai hänen käytettävissä oleville yhteisille tiloilla tai laitteille.

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista sekä huoneiston myyntiä tai uudelleenvuokraamista varten vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon viivytyksettä sopivana aikana.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
29.12.2011