Yhtiöjärjestyksen muutos

Viikon kysymys: Miten toteutetaan yhtiöjärjestyksen muutos?

Kysymys: Yhtiöjärjestyksen muutos

Miten toteutetaan taloyhtiössä yhtiöjärjestyksen muutos?

Taloyhtiössämme (neljä erillistaloa) on tarpeen tehdä yhtiöjärjestyksen muutos. Tarkoituksena olisi jakaa yhtiölle kuuluneita vastuita osakkaille (esim vesikattojen uusinta). Ongelmana tuntuu olevan että kukaan ei oikein tiedä minkälaisesta prosessista yhtiöjärjestyksen muutoksessa on kysymys ja mistä lähteä liikkeelle ja kuinka kauan yhtiöjärjestyksen muutos kestää. Löytyykö yhtiöjärjestyksen muutokseen jonkinlaista yksinkertaista ohjetta?

Vastaus:

Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää ensinnäkin yhtiökokouksen päätöksen. Kun yhtiöjärjestystä lähdetään muuttamaan, se on muutettava kerralla uuden lain mukaiseksi. Tämä tarkoittaa mm. markkojen muuttamista euroiksi, varsinaisen yhtiökokouksen pitoaikaan ja kutsuihin liittyvät muutokset ym. Tarkempaa tietoa muutettavista kohdista löytyy oikeusministeriön sivuilta (hakusana asunto-osakeyhtiö) tai isännöitsijän kautta. Samalta sivustolta löytyy myös yleisiä ohjeita yhtiöjärjestysmuutosten tekemiseen.

Muutettu yhtiöjärjestys tulee lähettää oman alueen maistraatille rekisteröitäväksi. Aikaa yhtiöjärjestyksen muutokseen kuluu maistraatin työtilanteesta johtuen muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. Maistraatti perii yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnistä kiinteän maksun, joka on tällä hetkellä 350 euroa.

Osakkaiden tavallista laajempi kunnossapitovastuu on yleisempää pienissä, erillistaloja käsittävissä yhtiöissä. Yhtiöjärjestyksen muutoksiin on syytä paneutua huolellisesti ja varmistua siitä, että vastuunjako on jatkossa selkeä.

Antti Jääskeläinen
Lakimies, OTM
Asianajotoimisto Botnia Oy

Kysy niin vastaamme -palvelu

Palstalla voit esittää joka torstai taloyhtiöön liittyviä kysymyksiä, joihin alan ammattilaiset Nordius-asianajoketjusta vastaavat. Voit myös lukea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti yhden arkivuorokauden kuluessa.

Siirry Kysy niin vastaamme -palveluun

Henkilökohtaisia neuvoja lakiasioissa saat jättämällä yhteydenottopyynnön.

Jätä yhteydenottopyyntö lakimiehelle!

Aiemmin esitetyt viikon kysymykset:

Kaikki aiemmin esitetyt ja vastatut viikon kysymyksen löytyvät alla olevasta linkistä!

Viikon kysymykset!

Keskustele tämän viikkoisesta kysymyksestä!

Oletko tavannut vastaavaa omassa taloyhtiössäsi? Kuinka tilanne mielestäsi pitäisi hoitaa? Kirjoita kommenttisi!
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
7.5.2012