Kuka päättää, mitä taloyhtiön pihaan saa rakentaa?
Omalla pihalla - vai taloyhtiön?

Asunnon yhteydessä oleva, kenties aidattukin alue, mielletään helposti omaksi pihaksi. Usein nämä piha-alueet ovat kuitenkin asunto-osakeyhtiön hallinnassa, eikä sinne saa tehdä muutoksia ilman taloyhtiön lupaa. Kerrostalon pihan suhteen ei ongelmia juurikaan esiinny, mutta rivitalojen pihoilla voidaan käydä melkoisia ”turpakäräjiä” etenkin pensaiden ja puiden istuttamisen ja terassirakennelmien tiimoilta.
Joissakin taloyhtiöissä piha-alueen istutukset ja rakenteet voivat olla hyvinkin tarkasti säädeltyjä.Joissakin taloyhtiöissä piha-alueen istutukset ja rakenteet voivat olla hyvinkin tarkasti säädeltyjä.

Kuka päättää?

Ellei piha-alueiden hallintaoikeutta ole nimenomaisesti yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouksessa määrätty osakkeenomistajalle, niin koko kiinteistöön kuuluvan piha-alueen hallintaoikeus on yhtiöllä. Osakkeenomistajalla ei ole edes pitkäaikaisen käytön perusteella hallintaoikeutta piha-alueeseen.

Yhtiön hallinnassa olevilla pihoilla ei yksittäisellä osakkeenomistajalla ole oikeutta tehdä minkäänlaisia muutostöitä; yhtiön hallituksen lupa tarvitaan kaikkiin muutostöihin, jotka ulottuvat huoneiston ulkopuolelle.

Pienehköissä asunto-osakeyhtiöissä on kuitenkin yhtiön omistamat piha-alueet usein joko yhtiöjärjestyksessä tai sopimalla jaettu eri asuntojen asukkaiden yksityisalueisiin. Toki löytyy sellaisiakin pientaloyhtiöitä, joissa esimerkiksi rivitalon takapihat on siististi aidattu, mutta mitään päätöstä ei osakashallintaan siirtämisestä ole tehty.

Naapurisopu saattaa häiriintyä joskus myös väärinkäsityksistä. Siksi kannattaa tutustua asunto-osakeyhtiölakiin ennen remonttia tai pihan ehostamista. (Kuva: Shutterstock)Naapurisopu saattaa häiriintyä joskus myös väärinkäsityksistä. Siksi kannattaa tutustua asunto-osakeyhtiölakiin ennen remonttia tai pihan ehostamista. (Kuva: Shutterstock)
Jos piha- alueiden hallintaoikeus on määrätty osakkeenomistajille, niin asunto-osakeyhtiölain mukaisesti heillä on muutostyöoikeus myös hallinnassaan olevilla piha-alueilla. Oikeutta rajoittaa vain määräys, jonka mukaan yhtiölle on ilmoitettava useimmista muutostöistä. Yhtiön suostumuskin on tarpeen, jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle. Jos taas haittaa saattaa aiheutua muille osakkeenomistajille, niin suostumus on saatava heiltä.

Yhtiöllä on aina mahdollisuus puuttua osakkaan piha-alueelle tekemiin rakennelmiin mm. sillä perusteella, että se tuottaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle.

Hallintaoikeutensa vastapainona osakkaalla on kunnossapitovastuu pihasta ja sen rakenteista. Jos hän laiminlyö kunnossapitovastuunsa ja yhtiö velvoitetaan korjaamaan tilanne (esimerkiksi ympäristöviraston toimesta), niin yhtiö voi osakkaan kustannuksella suorittaa vaaditut työt. Vaikka piha-alueet siis olisikin annettu osakashallintaan, niin viime kädessä vastuu koko kiinteistön piha-alueista ja niiden kunnossapitämisestä säilyy yhtiöllä.

Yhtiö huolehtii koko kiinteistöstä

Asunto-osakeyhtiön tulee aina huolehtia siitä, etteivät kiinteistön alueella olevat puut tai rakennelmat aiheuta vaaratekijöitä ulkopuolisille tai yhtiössä asuville. Yhtiö huolehtii myös asennuttamistaan pihavalaisimista ja niiden kunnosta. Yhtiön vastuulla ovat myös piha-alueiden raja-aidat. Säännöt siitä, miten osakkaan hallinnassa olevaa aluetta saa kiinteistön raja-aitojen lisäksi itse rajata, vaihtelevat suuresti eri osakeyhtiöissä.

Jotkut yhtiöt sallivat esimerkiksi verkkoaidan vetämisen piha-alueen päätyyn kiinteistön raja-aitojen väliin niin, että piha-alueesta tulee suljettu ja vaikkapa perheen koira pysyy alueella – kun taas jotkut yhtiöt eivät salli minkäänlaisia omia aitarakennelmia. Jos pihan aitaaminen on omalla kohdalla tärkeä kysymys, niin asia kannattaa jo osaketta ostaessa selvittää, niin siitä ei myöhemmin tule kädenvääntöä ja mahdollista pettymystä.
Toisissa taloyhtiöissä saa tietyin ehdoin halutessaan muokata pihaa mieleisemmäksi; ehtona esimerkiksi, että yhtenäistä värimaailmaa on noudatettava. (Kuva: Shutterstock)Toisissa taloyhtiöissä saa tietyin ehdoin halutessaan muokata pihaa mieleisemmäksi; ehtona esimerkiksi, että yhtenäistä värimaailmaa on noudatettava. (Kuva: Shutterstock)

Mitä siis pihalla saa tehdä?

Osakkaalla on aina velvollisuus pitää kunnossa osakashallinnassaan olevat tilat; niin sisä- kuin ulkotilatkin. Selvitä kuitenkin ovatko asuntosi välittömässä yhteydessä olevat piha-alueet määritelty yksityisalueiksi ja annettu osakashallintaan – vai onko koko kiinteistön hallintaoikeus muodollisesti yhä osakeyhtiöllä. Sen perusteella tiedät, kuinka vapaasti voit muutostöitä pihallasi tehdä.

Osakashallinnassa olevalle pihalle voit tehdä muutoksia; toteuttaa puutarhaunelmiasi ja rakentaa vaikka pienen kasvihuoneen tomaatteja varten. Jos hallintaoikeus on yhtiöllä, niin pihan käyttöoikeudesta huolimatta tällaista muutostyöoikeutta ei osakkaalla ole, vaan kaikkiin toimenpiteisiin tarvitaan yhtiön lupa. Lupa tarvitaan esimerkiksi valokatoksen tai markiisien asentamiseen sekä grillin, leikkimökin ja erilaisten aitojen rakentamiseen. Periaatteessa hallituksen lupa tarvittaisiin pieniinkin muutostöihin, kuten kasvien istuttamiseen.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan yhtiön antama päätös koskee kaikkia osakkeenomistajia tasavertaisesti. Monissa yhtiöissä tilanne on kuitenkin se, ettei osakkaiden piharakentamiseen ja muutostöihin ole juurikaan kiinnitetty huomiota – ja osakkaat ovat saaneet puuhailla käytössään olevilla piha-alueilla mitä haluavat.

Jokainen yhtiö toki toimii tavallaan ja puuttuu vain niihin asioihin, jotka sen osakkaiden näkökulmasta ovat tärkeitä.

Ongelmatilanteissa kuitenkin lainsäädännön näkökulma toimii ratkaisujen perustana.
Mutta mitenkäs ne taloyhtiön parvekkeet?Mutta mitenkäs ne taloyhtiön parvekkeet?

Myös laki naapuruussuhteista säätelee omalla pihalla tehtäviä toimenpiteitä ja oikeuttaa esimerkiksi poistamaan naapurin kasvien häiritsevät juuret tai oksat. Astioissa kasvavista kasveista ei säädöksiä ole. Kannattaa kuitenkin välttää kasvien kasvattamista niin isoiksi, että ne varjostavat naapurin tonttia – tai oksat kasvaisivat naapurin puolelle.

Tilaa uutiskirje - pysyt asioiden tasalla

Oletko vuokralainen, osakkeenomistaja tai isännöitsijä? Kiinnostavatko taloyhtiön asiat ja miten taloyhtiöitä tulisi hoitaa? Tilaa nyt viikottain ilmestyvä Omataloyhtiö-uutiskirje ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä taloyhtiörintamalla tapahtuu.

Tilaa uutiskirje


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
16.2.2022