Valitsemalla eristeeksi lasivillan vaikutat asukkaiden arkeen ja asumisen mukavuuteen ympäristöystävällisesti

Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen

Millä tahansa eristemateriaalilla voidaan saavuttaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, mutta eristemateriaalien ääneneristys- ja palo-ominaisuuksissa sekä ekologisuudessa on eroja. Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen, joten esimerkiksi rakennuksen lisäeristyksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota materiaalivalintaan. Lasivillan käyttöön kohdistuu kuitenkin myös ennakkoluuloja. Tässä kirjoituksessa pureudumme muun muassa taloyhtiöiden asukkaita askarruttaneeseen kysymykseen lasivillan kosteuden kestosta esimerkiksi rakenteilla olevan julkisivun altistuessa sateelle.

Miten eristäminen vaikuttaa äänien kuulumiseen naapurista tai matkapuhelimen kuuluvuuteen?

Hyvä eristys vaikuttaa lämmön lisäksi myös ääneneristykseen. Erityisen tärkeää tämä on huomioida kerrostaloissa ja rivitaloissa, joissa naapuri on vain yhden seinän takana. Lisäksi kadulta kantautuva meteli vaikuttaa kotona viihtymiseen.

ISOVERin suunnittelijapalvelusta vastaava Kimmo Huttunen kertoo, että asunto-osakeyhtiöissä tehtyjen tutkimusten perusteella asukkaat kokevat ympäristön meluhaitat yhdeksi yleisimmistä asumisviihtyvyyttä heikentävistä tekijöistä. ISOVER-eristeet antavat rakenteelle hyvän ääneneristävyyden johtuen niiden kimmoisasta ja huokoisesta kuiturakenteesta.

Julkisivuremontin yhteydessä vaihdetaan yleensä myös ikkunat. Uudet, energiatehokkaat ikkunat sisältävät yhden tai useampia selektiivikalvoja, jotka vaimentavat matkapuhelimen kuuluvuutta sisätiloissa. Jos tämän lisäksi uusi eristemateriaali sisältää metallikalvoja, voi matkapuhelinten kuuluvuus sisätiloissa heikentyä olennaisesti. ISOVER-lasivilla ei vaikuta matkapuhelimen kuuluvuuteen edes passiivi- tai nollaenergiatason eristepaksuuksissa.

Kerrostaloissa on syystäkin korkeat vaatimukset paloturvallisuudelle. Miten eristevalinta vaikuttaa siihen?

Eristemateriaaleilla on erilaiset palo-ominaisuudet. Paloturvallinen eristevalinta on erityisen tärkeää julkisivuissa käytettävien rakennusmateriaalien osalta, koska kerrostalojen ikkunat ja parvekkeet saattavat toimia hätäpoistumisteinä tulipalotilanteessa. Myöskään alakerrassa syttynyt huoneistopalo tai seinän vieressä sytytetty paperinkeräysastia ei saa päästä levittämään paloa julkisivueristeitä pitkin ylempiin kerroksiin, huomauttaa Huttunen.

Palamaton eriste ei saa  muodostaa myrkyllisiä palokaasuja tai palavia pisaroita, jotka vaikeuttaisivat pelastushenkilökunnan työskentelyä tulipalossa.  Lasivilla on epäorgaaninen materiaali, joten se on palamaton ja siksi paloturvallinen eristemateriaali, eikä siihen siis tarvitse lisätä minkäänlaisia palonestoaineita.

Onko lasivilla ympäristöystävällinen eriste ja vaikuttaako se sisäilman laatuun?

Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uusiokäyttöön. ISOVER-lasivilla onkin valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista. Hyvinkään ja Forssan tehtailla valmistetut eristeet kestävät ja eristävät koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Nykyään rakennukselle voi hakea myös pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin. Joutsenmerkin saadakseen talon pitää täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Vaatimukset koskevat energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja käytettyjen rakennusmateriaalien turvallisuutta ja terveellisyyttä. ISOVER-lasivillaeristeet täyttävät nämä vaatimukset eivätkä ne sisällä Joutsenmerkin kiellettyjen aineiden listalla olevia kemikaaleja.

Rakentamisen aikana eriste saattaa altistua sateelle. Eikö eristeen kastuminen altista myöhemmin kosteusvaurioille?

Julkisivuremontin aikana taloyhtiössä saattaakuulua huolestuneita kysymyksiä, jos rakennukseen asennettu eristepinta altistuu sateelle. Katukuvassa näkyvät ISOVER-logolla varustetut eristeet ovat tuulensuojaeristeitä, joiden säänkestävyys on tutkittu ja varmistettu. Rakenteissa olevien lasivillaeristeiden kastuminen sään vaikutuksesta ei ole käytännössä koskaan rakennuksen kosteusvaurioiden syy.

Eristeet ovat itsessään vettähylkiviä ja erittäin kuivumiskykyisiä. Ne eivät ime itseensä kosteutta kapillaarisesti (esim. viistosade) eivätkä hygroskooppisesti (ilmankosteus), jonka takia ne säilyttävät hyvät eristysominaisuutensa sääolosuhteista riippumatta. Viistosateessakin eristeen pinta kastuu vain muutaman millimetrin ja tämä kosteus haihtuu nopeasti. Kuivuttuaan sen hyvät eristysominaisuudet ovat yhä tallella.

Työmaalle saapuessaan eristeet tulee kuitenkin varastoida säältä suojattuun tilaan tai suojata peitteellä. 


Ammattilaisille kehitetty lasivilla ISOVER KL-36

ISOVER KL-36 on erityisesti rakennusalan ammattilaisten ja asentajien toiveiden mukaan kehitetty eristelevy. Eristeen pääasialliset käyttökohteet ovat seinät sekä ylä- ja alapohjat. Eristeen kehityksessä on erityisesti panostettu sen käsiteltävyyteen ja asennettavuuteen, eli se on jämäkkä asentaa ja mukava käsitellä. 

Kevyt eriste on helppo nostaa ja kuljettaa, se säästää selkää ja nopeuttaa asennustyötä. ISOVER KL-36 muotoutuu tehokkaasti asennettavaan tilaan ja kestää kovaakin käsittelyä.

Eristelevy on helposti leikattavissa ja se pölyää vain vähän. Tehokkaat puristepakkaukset säästävät tilaa ja kustannuksia kuljetuksessa ja työmaalla.

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
2.9.2019