Rakennuttajakonsultti pitää rakennushankkeen hanskassa

Rakennuttajakonsultti pitää rakennushankkeen hanskassa

Rakentaminen nykyisellä vaatimustasolla on kallista ja aikataulupaineet uhkaavat hyvän rakennustavan toteutumista. Amatöörirakennuttaja tai taloyhtiön hallitus ei pärjää itse hankkeen tiimellyksissä. Rakennuttajakonsultti on tilaajalle kullan arvoinen ns. oikea käsi, kokenut asiantuntija, joka luo edellytykset onnistuneelle hankkeelle.

Rakennuttajakonsultin eli projektinjohtajan vastuulla on hankkeen kokonaisuuden hallinta. Työ ulottuu aina tärkeästä suunnittelu- ja urakkakilpailutusvaiheesta työmaan jälki- ja takuutarkastuksiin saakka. © Doventus OyRakennuttajakonsultin eli projektinjohtajan vastuulla on hankkeen kokonaisuuden hallinta. Työ ulottuu aina tärkeästä suunnittelu- ja urakkakilpailutusvaiheesta työmaan jälki- ja takuutarkastuksiin saakka. © Doventus Oy

Rakennuttajakonsultti eli hankkeen projektinjohtaja

Rakennuttajakonsultti eli hankkeen projektinjohtaja, tuntee ja hallitsee kokonaisuudet suunnitteluvaiheesta kohteen urakoiden luovutusmenettelyihin. Hän aikatauluttaa hankkeen realistiselle pohjalle ja huolehtii osaltaan siitä, että kustannusraamit pitävät. Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppänen kertoo rakennuttajakonsultin keskeisestä roolista rakennuttajan edustajana ja lakisääteisen pääsuunnittelijan yhteistyön voimasta.

– Toimintatapamme vahvuus on siinä, että pääsuunnittelija ja rakennuttajakonsultti muodostavat jo aikaisessa vaiheessa työparin, ja hankkeen tieto kulkee tehokkaasti, Tero Seppänen toteaa.

"Toimintatapamme vahvuus on siinä, että pääsuunnittelija ja rakennuttajakonsultti muodostavat jo aikaisessa vaiheessa työparin, ja hankkeen tieto kulkee tehokkaasti."

Rakennuttajakonsultti johtaa projektia tilaajan kanssa sovittujen ydintavoitteiden pohjalta. Hankkeeseen luodaan onnistumisen edellytykset ja rakentamisen laadun seurantaan otetaan pitävä ote jo alussa.

– Tärkeässä suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija on tilaajan kannalta keskeisin henkilö, sillä hän sovittaa yhteen erityissuunnitelmat, varmistaa niiden ristiriidattomuuden ja koordinoi koko suunnittelutiimin työtä. Kun projektin urakoita aletaan kilpailuttaa, pääsuunnittelija antaa viestikapulan rakennuttajakonsultille, projektinjohtajalle.

Jätä Doventukselle yhteydenottopyyntö

Doventus Oy:n rakennuttamispalveluihin liittyy useimmiten yhtiön oma arkkitehti-sisustus- ja rakennesuunnittelupalvelu. © Doventus OyDoventus Oy:n rakennuttamispalveluihin liittyy useimmiten yhtiön oma arkkitehti-sisustus- ja rakennesuunnittelupalvelu. © Doventus Oy

Rakennuttajakonsultti tilaajan tukena

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan päätöksenteon tukena läpi hankkeen. Sekä tilaajan että kiinteistön loppukäyttäjän etu on, että kustannukset pitävät kutinsa, aikataulut toimivat sovitusti ja tekninen laatu on kunnossa.

– Rakennuttajakonsultti toimii ikään kuin orkesterinjohtajana, joka johtaa koko projektia. Pääsuunnittelija puolestaan johtaa suunnittelutiimiä. Laadukkaasti johdettu hanke korreloi suoraan myös sen jälleenmyyntiarvoon, erityisesti asuinrakennuskohteissa.

"Rakennuttajakonsultti toimii ikään kuin orkesterinjohtajana, joka johtaa koko projektia. Pääsuunnittelija puolestaan johtaa suunnittelutiimiä."

– Tyypillisesti tilaaja asettaa hankkeessa kolme tavoitetta: laadullisen tavoitteen, aikataulun ja taloudellisen tavoitteen. Tätä kolmiota Doventus Oy hallinnoi ja raportoi tilaajalle mahdollisista muutoksista. Urakkasopimuksissa teknisten asiakirjojen on oltava kunnossa, sillä jos niihin tulee muutoksia työmaavaiheessa, syntyy harmillista urakoitsijoiden lisälaskutusta. Muutosten ennakointiin tulee varautua etenkin saneeraushankkeissa.

Hintapaineet ovat Tero Seppäsen mukaan olleet kovat asuinrakennusten työmailla etenkin pääkaupunkiseudulla. Viime vuoden aikana urakkahinnoissa tilastoitiin jopa 5–7 prosentin hinnannousu (Rakennuslehti 02/2017).

– Asuinrakentamisen suhdanne on ollut hyvä. Töitä on ollut niin suunnittelun kuin rakentamisen alalla ja kustannukset ovat kohonneet etenkin työpanosten hinnannousun vuoksi.

Toimitusjohtaja Tero Seppänen ja tekninen johtaja Jari Leppänen Doventus Oy:stä painottavat rakennuttajakonsultin aikaista valintaa hankkeeseen tilaajan luottohenkilöksi. © Doventus OyToimitusjohtaja Tero Seppänen ja tekninen johtaja Jari Leppänen Doventus Oy:stä painottavat rakennuttajakonsultin aikaista valintaa hankkeeseen tilaajan luottohenkilöksi. © Doventus Oy

Korjausrakentamisessa opitaan eniten

Doventus Oy on luova ja monialainen arkkitehti- ja insinööritoimisto. Kymmenen hengen asiantuntijatiimistä löytyy osaajat arkkitehti-sisustus- ja rakennesuunnitteluun sekä projektinjohtoon ja valvontaan. Lisäksi käytössä on kattava alikonsulttiverkosto LVISA- ja pihasuunnittelussa.

Liikevaihdosta yli puolet tulee saneerauskohteista, sillä ikääntyviin kiinteistöihin tarvitaan korjaussuunnittelua taloyhtiöiden salaojajärjestelmistä vaativiin ullakkohankkeisiin. Tero Seppänen patistaa taloyhtiöitä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmat valmiiksi ja budjetoimaan korjaus- ja saneerausvaroja ennakkoon, jottei kiinteistöihin synny korjausvelkaa.

– Kohteeseen kannattaa teettää ajoissa kuntoarviot ja aikatauluttaa kiireellisimmät hankkeet, ettei osakkeenomistajille tule yllätyksiä.

"Kohteeseen kannattaa teettää ajoissa kuntoarviot ja aikatauluttaa kiireellisimmät hankkeet, ettei osakkeenomistajille tule yllätyksiä."

Tero Seppänen pitää tärkeänä, että projektin lopussa rakennuttaja-tilaaja antaa palautteen rakennuttajakonsultille. Tilaajan ja käyttäjän kokemuksista halutaan oppia, jotta rakennuttamisen palvelua ja laatua voidaan kehittää asiakkaiden eduksi.

Asiakaspalaute Dovenus Oy:n pääsuunnittelijalle ja rakennuttajakonsultille koetaan erityisen tärkeänä. Hankkeen johtotehtävissä työskentelevä työpari valmennetaan hoitamaan tehtävänsä erityiselle huolellisuudella ja korkealla asiakaspalvelun laadulla.

Laatuun kannattaa panostaa jo ensimmäisistä suunnittelijavalinnoista alkaen. Suunnittelun laatu korreloi suoraviivaisesti lopputuotteen eli käyttöön otettavan rakennuskohteen laatuun. Rakennuttajakonsultti pitää ”hankkeen hanskassa”, kun johdettavana on pätevä ja motivoitunut tiimi suunnittelijoista urakoitsijoihin. Laatu tehdään aina yhdessä.

Jätä Doventukselle yhteydenottopyyntö

Avoin ja aktiivinen toimintatapa

Toimitusjohtaja Tero Seppänen painottaa toimintatavan selkeyttä asiakkaan suuntaan. Rakennuttajakonsultteina työskentelemme aloitteellisesti tilaajan päätöksenteon tukena. Laadimme realistisen projektisuunnitelman, hoidamme urakoiden kilpailutukset ja sopimuksen sekä ohjaamme rakennushanketta. Tuotamme jatkuvasti oikea-aikaista tietoa hankkeen etenemisestä. Projektinjohtajan työhön voimme tarvittaessa yhdistää myös valvonta- ja pääsuunnittelupalvelut.

Projektinjohtajan ja tilaajan keskinäinen luottamus on avainasemassa rakennusurakan onnistumisen kannalta. Kartoitamme huolellisesti hankkeen ominaispiirteet – oli kyse sitten taloyhtiön peruskorjauksesta tai liikehuoneiston jalostamisesta uuteen käyttötarkoitukseen. Näin pystymme takaamaan palvelun, jossa sovituista asioista pidetään kiinni, esteet ylitetään ja tavoitteet saavutetaan.

Jätä yhteydenottopyyntö Doventukselle


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
22.4.2019