Märkätilojen lattian ja seinien käsittely linjasaneerauksessa

Märkätilojen lattian ja seinien käsittely linjasaneerauksessa

Märkätilan seinät

Märkätilan seinien käsittely riippuu vanhan alustan tyypistä ja oikaisutarpeesta. Märkätilassa tulee käyttää ainoastaan kosteutta kestäviä tasoitteita ja laasteja. Tällaisia ovat sementtisideaineiset tuotteet, kuten esim. weber MTL Märkätilalaasti tai weber MT Märkätilatasoite.
Vanhan rappauksen kunto ja tartunta alustaan on tarkastettava ennen tasoitustyön aloittamista. Paras tulos saavutetaan kun vanhat rappaukset tai tasoitteet poistetaan kokonaan. Heikoilla alustoilla suositellaan käytettäväksi verkkovahvistusta.

Linjasaneerausratkaisu

Seinä 1: Oikaisutarve > 10 mm
Paksut oikaisut ja täytöt tehdään pumpattavalla weber MTL Märkätilalaastilla. Tasoittamisen helpottamiseksi käytetään weber 1108 Ohjuriprofiileja, jotka kiinnitetään weber PL Pikalaastilla. Pikalaastia käytetään myös roilojen täyttöön. Märkätilalaastin pinta on suoraan vedeneristettävissä nopeasti.

Verkon käyttö: Alustoille, joilla laastin tartunta tai alustan lujuus on heikko (esim. kevytbetoni tai vanha rappaus), käytetään laastin kiinnipysyvyyden varmistamiseksi alustaan kiinnitettyä weber Teräsverkkoa.

Seinä 2: Oikaisutarve < 10mm
Ohuet oikaisukerrokset tehdään weber MT Märkätilatasoitteella. Heikoille alustoille (esim. kevytbetoni) tehtävät ohuet tasoitekerrokset vahvistetaan käyttämällä weber Tasoiteverkkoa. Märkätilatasoite on suoraan vedeneristettävissä jo seuraavana päivänä.

Käyttökohteina ovat märkätilat rasitusluokassa RL01...05, jonka tasoitustarve on 0-10 mm. Alustana toimii tiili, betoni, kevetsora ja -betoni. Ratkaisun etuiksi luetaan MT:llä hyvä pinta vedeneristeelle ja nopeasti vedeneristettävissä.

Märkätilan lattiat

Lattiatasoitteen valinta riippuu olemassa olevan rakenteen ja alustan kunnosta, tartunnasta ja suunnitellusta kerrospaksuudesta kaadot huomioiden. Märkätilassa tulee käyttää ainoastaan kosteutta kestäviä tasoitteita ja massoja. Tällaisia ovat erikoissideainepohjaiset tuotteet kuten, esim. weber.vetonit 8000, weber.vetonit 6000 ja weber.vetonit 3100.

Linjasaneerausratkaisu

Lattia 1 Kallistusvalu
Kun tartunta alustaan voidaan varmistaa ja alustan vetolujuus on > 0,5 MPa. Kallistusvaluihin käytetään rakennelaastina weber.vetonit 8000 Linjasaneerausmassaa, joka on suoraan vedeneristettävissä. Paksuimmissa valuissa (>100 mm) käytetään weber.vetonit 6000 Lattiamassaa, joka ylitasoitetaan weber.vetonit 3100 Hienotasoitteella ennen vedeneristystä.

Käyttökohteina ovat kallistusvalut linjasaneerauskohteissa, joissa alustan (betoni) pintaan saadaan riittävä tartunta. Ratkaisun etuina ovat nopea kuivuminen, pumpattavissa oleva (weber.vetonit 8000), rakennelaasti C40 (weber.vetonit 8000), matala-alkalisuus ja valmis pinta vedeneristeelle (weber.vetonit 8000).

Lattia 2 Uiva rakenne
Kun tartuntaa alustaan ei voida varmistaa, voidaan kallistusvalut tehdä uivana ratkaisuna. Tämä ratkaisu on ohjeellinen. Rakennesuunnittelija määrittää kohdekohtaisen ratkaisun ja siihen liittyvät yksityiskohdat.

Käyttökohteita ovat linjasaneerauskohteet, joissa alustan (alustan pinnan vetolujuus alle 0,5 Mpa) pintaan ei saada riittävää tartuntaa. Tämän ratkaisun etuina ovat nopea kuivuminen, pumpattavissa oleva (weber.vetonit 8000), matala-alkalisuus ja valmis pinta vedeneristeelle (weber.vetonit 8000).

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö linjasaneerauksesta

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
30.9.2019