Hissitarkastuspalveluiden kilpailuttaminen kannattaa

Taloyhtiön yhteinen etu on pyrkiä minimoimaan yhteiset kulut, mutta onko vastine vain huonoa palvelua pienempien kustannuksien hinnalla? Onko mahdollista saada halvemmalla, parempaa ja jopa yksilöllisempää palvelua?

Isännöintiyritys KT-palvelu Oy:n kuudessa taloyhtiössä päädyttiin vaihtamaan hissitarkastuspalvelujen tarjoaja. Hissitarkastuspalvelujen vaihto koski kaikkia hissejä, joita taloyhtiöissä on yhteensä 18 kpl. Vaihto tuotti halvempaa, parempaa ja yksilöllisempää palvelua. Miten se tapahtui?

LI_NBC_MG_2430 x

Hissiturvallisuus taataan tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä

Espoossa sijaitsevan KT-palvelu Oy:n isännöitsijä Tero Listenmaa kertoo yrityksen 30 vuoden ajalle sattuneen hissien häiriötilanteita, joista on selvitty kuitenkin ilman sen suurempia vahinkoja. Suuri osa hissivioista on kuitenkin piileviä, jotka ilmenevät tarkastuksen yhteydessä ja voidaan korjata ennen kuin mitään suurempaa tapahtuu. Huoltaminen ja hissien tarkastaminen on laissa määrätty. Turvallisuus taataan tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä.

Hissitarkastuspalvelut ovat Suomessa lakisääteisiä ja hissiturvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Laki hissiturvallisuudesta kattaa muun muassa laitteiden suunnittelun, valmistuksen, asennuksen, henkilöiden pätevyysvaatimukset sekä kansalliset määräykset Suomessa.

– Tarkastuksissa käydään kaikki läpi tekniikan puolesta ja katsotaan, että kaikki toimii. Hissihuolto korjaa ne puutteet, jotka hissitarkastuksissa havaitaan. Kalliit elinkaarensa loppupuolella olevat hissiosat – vaikkapa hintaluokkaa 3000€ – kilpailutetaan sitten erikseen, kertoo Listenmaa taloyhtiöidensä hissien ylläpidosta.

Hissitarkastuksen raportissa määritellään korjausten kiireysaste. Kiireelliset korjataan heti, mutta osille jotka eivät vaadi välitöntä korjausta yleensä on määritelty kolmen kuukauden korjausaika.

Hissien turvallisuus taataan lakisääteisillä tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa hissiturvallisuutta.Hissien turvallisuus taataan lakisääteisillä tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa hissiturvallisuutta.

Hyvän hissitarkastuspalvelun periaatteet

Isännöitsijälle hissitarkastuspalvelu on Listenmaan mukaan aika näkymätöntä. Yritykset pitävät itse kirjaa tarkastuksista, jotka hoituvat ajallaan. Tässä kohtaa hyvä palvelu ja edullinen hinta koetaan eduksi. Isännöitsijä Listenmaa arvostaa erityisesti palvelua sekä helppoa ja suoraa yhteydenpitoa hissien ylläpitotoimenpiteissä – kuten tarkastuksessa ja huollossa:

"Hissitarkastuksissa yhteydenotto isännöitsijään, jonka jälkeen soitto hissihuoltoon – homma toimii, kun yhteydenpito toimii. Jos yhtä pientä ylläpitotoimenpidettä on pahimmillaan pallottelemassa tusina ihmisiä, siksi arvostan erityisesti, kun palvelua saa suoraan eikä vaihteiden ja muiden välikäsien kautta"

Tero Listenmaa, isännöitsijä, KT-Palvelu Oy

Hissilaitteiston ylläpitäminen vaatii tarkastuksia ja huoltoa, joiden yhteydessä yhteydenpito...Hissilaitteiston ylläpitäminen vaatii tarkastuksia ja huoltoa, joiden yhteydessä yhteydenpito...
....eri osapuolien välillä on hyvä toimia moitteettomasti hissiturvallisuuden vuoksi....eri osapuolien välillä on hyvä toimia moitteettomasti hissiturvallisuuden vuoksi

Kannattiko tarkastuspalveluntarjoajan vaihto?

Isännöitsijä Tero Listenmaa toteaa hissien tarkastuspalveluntarjoajan vaihdon erittäin onnistuneeksi päätökseksi:

Liftinstituutin Pekka Annunen oli aikoinaan yhteydessä ja kertoi palvelusta. Päätimme kokeilla palvelua. Tuumattiin, että hintakin oli edullisempi kuin edeltäjällä, mutta ensisijaista on kuitenkin palvelu sekä toiminnan ja tarkastuksen laatu. Kaikki tämä pätee ja pitää paikkansa nykyisen eli Liftinstituutin kohdalla, kertoo Listenmaa palvelutarjoajan vaihdon tuloksista.

Erityisesti tyytyväinen Listenmaa on palvelun tasoon, joka näkyy käytännössä siten, että kaikki yhteydenpito toimii ja on suoraviivaista:

– Pallottelu on pientä, kun pienempienkin asioiden suhteen voi soittaa suoraan Annuselle ja hänet saa kiinni heti eikä huomenna. Ei tarvitse soitella keskukseen, jossa sitten ihmetellään asiaa pidemmän aikaa ja toivotaan, että joku soittaa takaisin. Isännöitsijänä arvostaa sitä, että saa kiinni heti henkilön, joka tietää juuri meidän taloyhtiöiden hissien toiminnasta. Vähän sama asia kuin istahtaisi tutulle parturille, joka tietää heti mitä tehdään eikä tarvitse joka kerta aloittaa alusta. Homma toimii – yksilöllisellä ja erinomaisella palvelulla, kuvailee Listenmaa palvelun toimivuutta.

Hissitarkastuspalveluiden kilpailutus kannattaa.Hissitarkastuspalveluiden kilpailutus kannattaa.

Pyydä tarjous

Hissiturvallisuus huipussaan Suomessa – ei kuitenkaan itsestäänselvyys

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes:in mukaan tarkastuslaitokset tekivät vuonna 2020 hisseille yhteensä 31 815 tarkastusta.
 • Tarkastuksissa annettiin korjausmääräys 55 %:lle tarkastetuista hisseistä.
 • Vaarallisia vikoja, joiden vuoksi hissin käyttö tulee keskeyttää, havaittiin 2,5 %:ssa hisseistä.
 • Hissien huoltoliikkeet tekevät tarvittavat korjaukset hisseille.
 • Korjausmääräykset liittyivät esimerkiksi korin ja kuilun rakenteisiin, kannatinköysiin, tarraimeen, oviin ja hälytysjärjestelmään.
 • Hisseille tehdään tarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen määräaikaistarkastus joka toinen vuosi.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes


Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia. Nykyään Liftinstituut on kaupallistettu ja toimii yrityksenä.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

 • Laitteiden sertifiointi
 • Standardointityö
 • Koulutus
 • Hissitarkastukset

Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti

 • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
 • Kokenut henkilökunta takaa ehdottoman turvallisuuden.
 • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.
 • Pystyy tarjoamaan parhaan vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
16.9.2022