Kuntoarvio on tärkeä työkalu

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) yhdessä kuntoarvion kanssa auttaa hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.

750 shutterstock_1011023650

Mitä kuntoarvio kertoo?

Kuntoarvion tehtävä on kertoa silmämääräisen tarkastelun avulla
tarkasteltavan rakennuksen tai rakennusosan kunto. Kuntoarvion pohjalta
muodostetaan 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS-ehdotus,
joka kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä
kustannustasosta. Se toimii pohjana taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykselle.

Uudemmissa taloyhtiöissä kuntoarviossa nousevia puutteita on
mahdollista sisällyttää urakoitsijan 10-vuotisvastuuseen.
 

422 563 kylpyhuonekuntoarvio 6

KT Kuntotutkimus Oy:n toimitusjohtajan Petri Rajaniemen mukaan kuntoarvion tärkein tehtävä on ohjaus kohti hallittua kunnossapitoa.

– Kuntoarvio on kokonaisvaltainen tutkimus, jossa tehdään kunnossapitosuunnitelma kiinteistölle seuraavaksi 10 vuodeksi. Hallitulla kunnossapidolla tarkoitetaan korjausten ajoittamista oikein ja sitä, että kaikki isot remontit eivät tule yhtä aikaa, Rajaniemi kiteyttää.

Kuntoarviossa tarkastellaan kerralla useita kohteita, esimerkiksi julkisivun, perustusten sekä katon kuntoa. Kolme keskeisintä tarkastelun alle kuuluvaa osa-aluetta ovat rakenteet, LVI-tekniikka sekä sähköjärjestelmien toimivuus. LVI-järjestelmien kuntoarvio pitää sisällään niin lämmitysjärjestelmän, vesi- ja viemärijärjestelmän kuin ilmanvaihtojärjestelmänkin toiminnan arvion.

Kun asiantuntijat käyvät läpi rakennuksen kaikki osat, välitöntä korjausta vaativia puutteitakin voi tulla esiin.
– Esimerkiksi kylpyhuoneista voi löytyä kosteusvaurioita tai jopa putkivuotoja. Asiantuntija havaitsee myös esimerkiksi väärin asennetut palopellit ja rakennusvirheet, jos niitä esiintyy, Petri Rajaniemi kertoo.

Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa on tarkoitus nostaa esille myös kiinteistön turvallisuus ja terveellisyys sekä energiataloudellisuus.

Apuna taloyhtiön hallituksen suunnittelulle

Kuntoarvio kertoo myös, onko jotain kiinteistön osa-aluetta syytä tutkia tarkemmin teettämällä kohteessa kuntotutkimus.

Kuntoarvio voi pitää sisällään myös asukkaiden esille tuomien ongelmakohtien tarkastelua. Ensimmäiset kuntoarviot kannattaakin kiinteistössä toteuttaa kun kiinteistö on ollut aktiivikäytössä enintään 10 vuotta ja sen jälkeen 5 – 10 vuoden välein, jolloin mahdollista remonttia vaativat kohteet ovat vielä kustannustehokkaasti korjattavissa.

Kuntoarviota tehdessä tarkistetaan myös alapohjarakenteet.Kuntoarviota tehdessä tarkistetaan myös alapohjarakenteet.

Ammattilaiset yhteistyössä

Kuntoarvion toteuttaminen vaatii useamman alan ammattilaisen työpanosta: rakennustekniikan osaajaa, LVI- sekä sähkötekniikan tuntijoita. Jotta kuntoarvion laatu on asianmukaista ja oikeanlaista, varmistetaan se hankkeen projektipäällikön kuntoarviopätevyydellä (FISE) sekä energiakatselmoijan pätevyydellä (Motiva).

Ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista kuntotutkimuspalvelua kiinteistöihin tarjoaa KT Kuntotutkimus Oy, jonka repertuaarista löytyy erilaisia kokonaisuuksia niin selvitykseen, kartoitukseen kuin myös tutkimuksiin. KT Kuntotutkimus keskittyy puhtaasti kuntotutkimusten tekoon, joten puolueettomuus rakennuksen kunnon arvioijana säilyy. Tehtävästä tutkimuksesta asiakas saa aina itselleen selkeän ja laadukkaan raportin, jota pystytään hyötykäyttämään kunnossapitosuunnitelmaa päivitettäessä ja suunniteltaessa.

Tehdyt havainnot dokumentoidaan tarkasti ja kirjataan raporttiin.Tehdyt havainnot dokumentoidaan tarkasti ja kirjataan raporttiin.

KT Kuntotutkimukselta saat:

Jos kiinteistön kunto arveluttaa, tarjoaa KT Kuntotutkimus Oy laadukkaita kuntotutkimuspalveluita. Puolueettomina tehtävien tutkimusten tavoitteena on varmistaa rakennuksen terveys, turvallisuus sekä kiinteistön käyttäjien hyvinvointi.

Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa:
  • asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  • sisäilman kuntotutkimukset
  • kuntoarvion sekä kuntotutkimuksen rakenteisiin sekä talotekniikkaan liittyen
  • salaojien ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset.


Yrityksen tekemien kuntotutkimuksien puolueettomuus on taattu, sillä KT Kuntotutkimus on puhtaasti kuntotutkimuksiin keskittynyt yritys. Palvelu on nopeaa, asiakasystävällistä sekä avaimet käteen -periaattella toteutettua. Asiakas saa itselleen selkeän sekä laadukkaan raportin.


Kiinnostuitko?


Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
17.12.2021