Taloyhtiön hallituksen tehtävät

Taloyhtiön hallinta perustuu osakkaiden valitseman hallituksen ja yhtiön palkkaaman isännöitsijän yhteistyöhön, johon osakkeen omistajien tulee voida luottaa. Parhaaseen tulokseen taloyhtiön kannalta päästään kun osakkaat, hallitus sekä isännöitsijä yhdessä sopivat pelisäännöt ja tavoitteet joiden mukaan taloyhtiössä toimitaan. Asian yksinkertaistamiseksi tulee perehtyä taloyhtiön sisäisen toimivallan jakautumiseen.

Yhtiökokouksessa osakkaat valitsevat yhtiölleen hallituksen, joka edustaa osakkaita ja heidän intressejään.Yhtiökokouksessa osakkaat valitsevat yhtiölleen hallituksen, joka edustaa osakkaita ja heidän intressejään.

Osakkaat ovat taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkaat valitsevat yhtiölleen hallituksen, joka edustaa osakkaita ja heidän intressejään. Lienee siis selvää, että osakkaiden tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, ketä hallitukseen valitaan. Tarpeen ei ole kerätä ryhmää kiinteistötekniikan asiantuntijoita, vaan asianmukainen edustajisto osakkaiden ja kiinteistön tarpeille.

Hallitustyöskentely on usein korvauksetonta ja aina vapaaehtoista. Yhtiön etu on kuitenkin, että valitut jäsenet ovat motivoituneita hoitamaan taloyhtiön asioita ja samalla kiinnostuneita ajankohtaisista taloyhtiötä koskevista asioista. Hallitus on taloyhtiön toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka tehtävä on yhtiön omaisuuden hallinta. Tehtävän suorittamiseksi hallituksen avuksi voidaan ostaa mm. isännöinti- ja huoltopalveluita.

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Juoksevaan hallintoon voidaan katsoa kuuluvan mm. talouden hallinta, kiinteistön ylläpidon ja viranomaismääräysten valvonta sekä kiinteistön ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen.

ARTIKKELIVINKKI! Testaa, tiedätkö taloyhtiön toiminnasta riittävästi >>

yhtiökokous-750x422

Taloyhtiön hallituksen rooli

Hallituksen ollessa yhtiön kantaa edustava kokoonpano, tulee sen myös toimia ostopalveluita valvovana tahona. Hallitus on mahdollisen isännöitsijän kanssa vastuussa yhtiölle mm. varojen käytöstä ja ylläpidon toimivuudesta. Varojen käyttöä valvoo edelleen tilintarkastajat ja vastuuvapauden tilinpäätöksestä myöntää yhtiökokous.

Taloyhtiön hallituksen yleistehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen yleistehtävänä on myös velvollisuus huolehtia kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta, joka korostui entisestään uudistuneen asunto-osakeyhtiölain myötä.

ARTIKKELIVINKKI! Huolellinen hallituksen jäsen >>


Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksia esittämään yhtiökokoukselle merkittävästi asumiskustannuksiin vaikuttavat korjaustarpeet. Ongelmana taloyhtiöiden osalta on pidetty puutteellista tietotaitoa vaihtoehtojen selvittämisessä. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on esittää yhtiökokoukselle mahdolliset ratkaisut kustannuksineen, niin että puolueeton päätöksenteko on mahdollista.

Korvausvelvollisuus

Tehtävänä hallitustyö taloyhtiöissä on vastuullinen, mutta korvausvelvolliseksi hallitus joutuu harvoin. Hallituksen korvausvelvoite aiheutuu tarkoituksenmukaisesti aiheutetusta vahingosta. Taloyhtiön vakuutuksiin on syytä sisällyttää vastuuvakuutus, joka turvaa hallituksen jäsenen taloudellisen vastuun. Hallitustyöskentely itsessään tulisi olla kiinnostava ja arvostettu tehtävä, eikä niinkään asukkaiden sylkykuppina olemista, onhan hallitus kuitenkin valittu luottamustoimeen osakkaiden toimesta.

ARTIKKELIVINKKI! Taloyhtiön hallituksen vastuu lumikuormien aiheuttamista vahiingoista >>


Toimivan taloyhtiön takaa löytyy motivoitunut hallitus, jolla on osakkaiden tuki sekä yhteistyökykyinen isännöitsijä. Mikäli taloyhtiön asiat tuntuvat oleva rempallaan, tulee sen eteen tehdä töitä. Toimintaperiaatteiden uudistaminen toimii yhtiössä kuin yhtiössä ja jokainen panostus on aina lisää edelliseen. Rohkea asioiden esille ottaminen ja avoimuus taloyhtiössä motivoi kaikkia osapuolia panostamaan yhteisen edun vuoksi.
 

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
1.2.2021