Pelastussuunnitelma
Omataloyhtiö.fi

Päivitä pelastussuunnitelma nyt

Pelastussuunnitelman päivittämiseen liittyy oleellisena osana riskien tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu niiden pohjalta. Myös säännöllinen tiedottaminen asukkaille on merkittävä osa pelastussuunnittelua. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttaa, että hyvin tehdyn pelastussuunnitelman merkityksen huomaa onnettomuuksissa ja yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten pitkien sähkö- tai vesikatkojen aikana.
Pelastussuunnitelman päivittämistä edellytetään taloyhtiöiltä, jotka ovat laatineet pelastussuunnitelmansa ennen nykyisen pelastuslain voimaantuloa 1.7.2011. Päivittämiseen liittyy oleellisena osana riskien tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu niiden pohjalta. Riskien kartoituksessa otetaan huomioon erilaiset onnettomuustilanteet, kuten katolta putoavat lumet, puista putoavat oksat, liukastumiset pihalla tai saunatiloissa, rikkinäisten leikkivälineiden aiheuttamat vaarat, tulipalotilanteet ja monet muut riskit.

Pelastussuunnitelma on tärkeä väline asukkaiden turvallisuuden parantamisessa. Hyvin tehdyn pelastussuunnitelman merkitys korostuu kaikissa onnettomuuksissa ja yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten pitkien sähkö- tai vesikatkojen aikana, tai esimerkiksi kun jätteiden keräys ei toimi tai vesijohtovesi on saastunutta. Pelastussuunnitelman päivittäminen on syytä ottaa asiaksi heti.

Hyvin hoidettu tiedottaminen parantaa taloyhtiön turvallisuutta

Pelastussuunnitelman päivittämisessä on ehdottoman tärkeää suunnitella säännöllinen tiedottaminen asukkaille. Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä ohjeistus vähentää onnettomuuksia ja tapaturmia, ja oikeat toimintaohjeet onnettomuustilanteissa lieventävät niiden seurauksia.

Poikkeusoloihin varautuminen on osa pelastussuunnittelua. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos taloyhtiössä on väestönsuoja, siitä huolehditaan, sitä osataan käyttää ja sille on laadittu tyhjentämissuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen ottaen sen erityispiirteet huomioon. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Omataloyhtiö.fi tarjoaa lomakkeen pelastusuunnitelmaan veloituksetta

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Toisaalta tavoitteena on myös, että tilanteessa jossa onnettomuuden uhka on olemassa tai sen tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan sekä onnettomuuden seurauksia rajoitettaan. Kirjaa nämä taloyhtiösi pelastussuunnitelmaan!

Tutustu pelastussuunnitelmaan tai laadi se tästä!
 
Julkaistu
16.5.2016