Parvekegrillaus kuumentaa tunteita

Parvekegrillaus kuumentaa tunteita

Alakerran naapurin grilli on päivästä toiseen kuumana käryjen noustessa parvekkeellesi. Kuulostaako tutulta? Vai oletko itse hurahtanut grillauksen maailmaan? Miten taloyhtiössä suhtaudutaan parvekkeella grillaamiseen?

Parvekkeella grillaamista ei kiellä mikään laki. Löytyykö vastaus järjestyssäännöistä? Jos taloyhtiössä on hyväksytty järjestyssäännöt, joissa grillaaminen parvekkeella kielletään, onko tätä sääntöä noudatettava? Kyseisen järjestyssäännön valvominen varmasti onnistuisi helpostikin, mutta miten järjestyssäännön rikkomisesta voisi sitten rangaista?

Ainoa taloyhtiön ”rangaistuskeino” on asunnon haltuunotto. Tuomioistuin tuskin hyväksyisi haltuunottoa vain grillaamisen perusteella. Kuitenkin, mikäli paloturvallisuusmääräyksiä olisi selvästi ja kenties jopa toistuvasti laiminlyöty, voisi perusteet haltuunotolle löytyä helpostikin. Lähtökohtana on se, että osakkailla on oikeus tavanomaiseen elämään osakashallinnassa olevissa tiloissa. Tähän tavanomaisuuteen kuuluu myös grillaaminen. Järjestyssääntöjen maininta grillauskiellosta on siis lähinnä suositus eli taloyhtiön kanta asiaan. Taloyhtiöllä ei ole oikeutta kieltää grillaamista – edes parvekkeella – jollei tällä aiheuteta vaaratilanteita tai häiriötä muille. Taloyhtiön järjestyssäännöissä on siis voitu kieltää parvekegrillaaminen turvallisuussyistä ja tuolloin kieltoa on noudatettava. Esimerkiksi jos taloyhtiön parvekerakenteet ovat puisia, saattaa taloyhtiöllä olla perusteltava syy grillaamiskiellon asettamiseen. Lisäksi esimerkiksi kunnan vuokrakohteissa tällaisia grillauskieltoja on voitu asettaa.

Jos taloyhtiössä on hyväksytty
järjestyssäännöt, joissa grillaaminen parvekkeella
kielletään, onko tätä sääntöä noudatettava?
Jos taloyhtiössä on hyväksytty järjestyssäännöt, joissa grillaaminen parvekkeella kielletään, onko tätä sääntöä noudatettava?
Turvallisuusmääräyksiä tulee siis ehdottomasti noudattaa. Mikäli vain mahdollista, tulisi tyytyä sähkögrilliin. Kaasugrilliä käytettäessä tulee ehdottomasti tarkastaa kaasupullon ja letkujen kunto vuotojen varalta ennen grillikauden avausta ja kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Hiiligrillin käyttö ei ole missään nimessä suositeltavaa, jo pelkästään siitä nousevien käryjen vuoksi. Kannattaa myös varmistaa, onko oman kunnan pelastuslaitos antanut suosituksia parvekegrillauksen suhteen.

Parasta olisi, että grillaamiselle löytyy taloyhtiöstä asianmukaiset puitteet muualta. Parhaimmillaan taloyhtiöstä löytyy huvimaja tai grillikatos, joka on niin houkutteleva, ettei osakkailla ole syytä ostaa omaa grilliä. Samalla saatetaan luoda uusia ystävyyssuhteita ja voidaan jakaa parhaimpia grillivinkkejä naapureiden kesken.

Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26

17 § (4.2.2000/90) Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Lähde: Finlex.fi
Grillaajan muistilista:

 

• Sijoita grilli palamattomalle alustalle ja varmista ettei ympärillä ole mitään syttyvää.

• Älä jätä grilliä hetkeksikään valvomatta.

• Kertakäyttögrilliä ei tule missään tapauksessa käyttää parvekkeella.

• Pidä lapset loitolla grillistä.

• Varaa sammutusvälineistö käden ulottuville.

• Muista, ettei rasvaa saa sammuttaa vedellä vaan tukahduttamalla esim. sammutuspeitteellä.

• Parvekepalo syttyy yleensä grillin riittämättömän sammutuksen seurauksena.

• Huomioi naapurit tai kutsu heidät mukaan grillaamaan.

• Ole tarkkana – olet vastuussa, jos jotakin tapahtuu!


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
15.7.2019