Avustusta energiaremonttiin
- mahdollista saada jopa tuhansia euroja asuntoa kohti

Kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka ja pyrkimys hiilineutraaliin Suomeen ajaa hallitusta kehittämään avustuksia, joilla taloyhtiöitä ja talonomistajia kannustetaan mukaan ilmastotalkoisiin. Tähän mennessä on tarjolla ollut vain kotitalousvähennystä huoneistojen omistajille remontteihin, joiden teettäminen kuuluu lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaalle. Uudistuksen jälkeen tarjolla on avustusta myös kerros- ja rivitaloyhtiöille, joille avustus on suurelta osin kaavailtu kohdistuvankin.

energiatehokas-750x422

Kuka voi hakea?

Avustusta energiaremontteihin jaetaan vuoden 2020 alusta, mutta remontin on täytettävä tietyt kriteerit. Avustusta voivat hakea:

 • kerrostaloyhtiöt
 • rivitaloyhtiöt
 • valtion tulella rahoitetut vuokraasunnot
 • asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt
 • omakotitalojen omistajat
 • paritalojen omistajat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen korostaa, että avustuksen tarkoituksena on kannustaa mahdollisimman moni talon omistaja ja taloyhtiö korjaamaan talonsa energiatehokkaammaksi. Tavoitteena on vähentää asumisen ilmastopäästöjä ja kerätä tietoa mahdollisista uusista ratkaisuista, joilla energiatehokkuutta saadaan lisättyä.

Huomattavaa on, että energia-avustuksen saaja ei voi hakea enää kotitalousvähennystä.

Toimenpiteet avustuksen saamiseksi

Valtioneuvoston asetusluonnoksessa mainitaan energiatehokkuutta parantavina toimenpiteinä muun muassa

 • Ikkunoiden ja ulkoovien vaihto
 • Ulkoseinän ja yläpohjan sekä joissakin tapauksissa alapohjan eristykset
 • Poistoilmalämpöpumput
 • Jäteveden lämmöntalteenotto
 • Huoneistokohtainen tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
 • Ilma-ilmalämpöpumput
 • Ilma-vesilämpöpumput
 • Maalämpöjärjestelmät
 • Jäähdytysjärjestelmät
 • Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan tuen saamisen edellyttämä taso
 • Aurinkosuojaus lipoilla, kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan garvolla jne.
 • Aurinkokeräimet (sähkö ja käyttöveden lämmitys)
 • Muut tässä mainitsemattomat ja myös innovatiiviset ratkaisut, joilla on merkitystä kokonaisuuteen.

Listaus on kattava, mutta käytännössä esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen ei välttämättä riitä avustuksen saamiselle. Rakennuksen energiatehokkuuden on kerros- ja rivitaloyhtiöissä oltava 20 prosenttia paremmalla tasolla kuin nykysäädökset edellyttävät.

Avustuksen hakeminen

Korvattaviin työkustannuksiin lasketaan suunnittelu, asennus ja järjestelmän säätö- ja tasapainotus. Avustuksen määrä on enintään 20 % korjaustyön arvonlisäverottomista kustannuksista. Kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittyneet saisivat mahdollisesti 200 euroa enemmän avustusta asuntoa kohti. Lisäbonus on kuitenkin sidottu hankkeen kokonaiskuluihin, jotka eivät työn osalta saa ylittää 25 % arvonlisättömiä kuluja.

Korvausta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta. ARA myös myöntää avustukset kohteisiin. Avustuksen piiriin voidaan laskea suunnittelukustannukset, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 jälkeen ja korjauskustannukset jotka taas ovat syntyneet 1.1.2020 jälkeen. Hakemus liitteineen tulisi toimittaa ARA:lle kuitenkin ennen korjaustöiden aloittamista.

rahat-750x422

Hakemukseen tulee liittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma, josta käyvät selville myös hankkeen kustannukset sekä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. ARAn ohjeiden mukaan energiatehokkuuden parantuminen laskettaisiin vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Energiatehokkuuden parantuminen täytyisi osoittaa energiatodistuksella.

Kritiikkiäkin löytyy

Lausuntopalveluun on tullut eräitä eriäviä mielipiteitä ja parannusehdotuksia energia-avustukseen. Monissa kommenteissa otettiin esille haettavan avustuksen vaatimat hakukriteerit ja niiden kireys. Rakennusliitto esimerkiksi huomautti, että 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen vaatii käytännössä 35 prosentin parannusta alkuperäisestä, ennen peruskorjausta olleesta tasosta. Tästä syystä Rakennusliitto ehdottaakin vaatimustason laskemista vähintään 5 prosentilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö nostaa esille kysymyksen aurinkoenergiasta. Heidän mielestään jää epäselväksi, tarkoitetaanko ”aurinkokeräimillä” aurinkosähköjärjestelmiä vai ainoastaan aurinkokeräimiä.

Johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala puolestaan kummastelee perusteita avustuksen jakamiselle. Hänen mukaansa tässä esityksessä ei kerrota selkeästi, tehdäänkö tarkastelu E-luvun tai ostoenergian perusteella. ”Korjausrakentamisen asetuksessa voidaan vähimmäistason täyttyminen osoittaa ostoenergialla, E-luvulla ja U-arvojen kompensoidulla lämpöhäviöillä, eli viittaus edellä mainittuun asetukseen ei naulaa kiinni tapaa, jolla tarkastelu tehdään.”

Nähtäväksi jää, tulevatko nämä epäkohdat korjatuiksi lopullisessa esityksessä.
 

kysymys-750x422

Lähteet: Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosille 2020-2022, ARA, Ympäristöministeriö ja Ympäristöministeriön lausuntopalvelu.

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
18.12.2019