Energiatehokkuuden parantaminen ja asiantuntijan selvitys tärkeitä lämmitysmuotoa mietittäessä

Kun taloyhtiössä mietitään lämmitysmuodon vaihtoa, kannattaa energiaratkaisua miettiä laajemmin ja ottaa puolueeton asiantuntija tekemään selvitys vaihtoehtojen välillä. Ennen lämmitysmuodon vaihtamista kannattaa selvittää, mitä taloyhtiössä voitaisiin tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta vältytään ylimitoitetulta investoinnilta.

Printin kuva kevät 2020_inkku

Kolme hyvää keinoa lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseksi

• Kulutusseuranta. Järkevä energiatehokkuuden parantaminen alkaa energiakulutuksen seurannasta. Fortum tarjoaa asiakkailleen nyt uuden, maksuttoman Fortum Yritys Online -raportointipalvelun, jossa voi seurata sekä sähkön että kaukolämmön kulutusta ja kustannuksia. Fortum SmartLiving -palvelussa tarjotaan tietoa taloyhtiön sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta kiinteistö- ja asuntotasolla.

• Patteriverkoston perussäätö. Tällä varmistetaan, että lämmitysverkoston vesi kiertää jokaisen patterin kautta ja lämmitys jakautuu tasaisesti talon eri osissa. Perussäätö parantaa asuinviihtyvyyttä ja tuo usein säästöä.

• Lämmityksen älykäs optimointi. Fortum SmartLiving eli lämmityksen optimointipalvelu ohjaa taloyhtiön lämmitystä älykkäästi. Ohjausjärjestelmä mittaa jatkuvasti jokaisen asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta. Se huomioi myös sääennusteen ja säätää näiden tietojen perusteella sopivan lämpötilan koko taloyhtiöön. Säästöä syntyy niin teho- kuin energiakustannuksissa.
 

Huomioithan lämmitysmuotojen selvityksessä ainakin nämä asiat

• Riskit. Kaukolämpö on huoleton ja toimintavarma lämmitys, jossa lämpöä ja lämmintä vettä riittää kaikille asukkaille vuoden kylmimpäänkin aikaan. Kaukolämpölaitteiston käyttöikä on noin 25 vuotta. Energiayhtiö huolehtii lämmityksestä ja riskeistä, eikä taloyhtiön hallituksen tarvitse toimia ”laitospäällikkönä” huolehtien lämmön riittävyydestä. Muita lämmitysmuotoja harkitessa kannattaa selvittää järjestelmien mitoitus ja riittävyys, laitteiston käyttöikä sekä pumppujen uusimistarve.

• Kustannukset. Investointi kaukolämpöön on edullista, sillä liittyminen kaukolämpöön maksaa kerrostalon* osalta noin 20 000 € ja kaukolämpölaitteiston uusiminen 25 käyttövuoden jälkeen noin 15 000 €. Taloyhtiön ei tarvitse välttämättä investoida uuteen kaukolämpölaitteistoon, vaan sen voi liisata palveluna. Fortum tarjoaa asiakkailleen Liisi-palvelun, jossa on mukana sekä laitteiston hankinta liisaten että täysi huoltopalvelu. Investointi esimerkiksi maalämpöön maksaa vastaavassa kerrostalossa* noin 400 000 €. (* 80 asuntoa, lämmönkulutus 600 MWh/a).

• Sähkötehon tarve. Lämpöpumppuratkaisuissa sähkötehon tarve kasvaa ja siksi taloyhtiön sähköliittymää tulee usein suurentaa ja kaapelointia uusia. Suurempi sulakekoko nostaa sähkön perusmaksuja. Sähköautojen latausjärjestelmän sähköntarve kannattaa huomioida tässä yhteydessä.

• Lämpöpumpun vuosihyötyä kuvaava suhdeluku (SCOP), joka kuvaa lämpöpumpun todellista hyötysuhdetta paremmin kuin hetkellistä hyötysuhdetta kuvaava COP-luku.

• Muut vaihtoehdot. Poistoilman lämpöpumppu (PILP) eli lämmöntalteenottojärjestelmä voi olla järkevä vaihtoehto taloyhtiöihin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Se kerää lämmitysenergiaa talosta poistuvasta ilmasta, jolloin ostoenergian osuus pienenee.
 

Kun lämmitysmuodot tai energiatehokkuuden parantaminen puhuttavat taloyhtiössä, kannattaa olla yhteydessä omaan energiayhtiöön. Fortumilla opastetaan energiatehokkuuden parantamisessa ja huomioidaan kiinteistöön tehdyt energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kaukolämmön laskutustehoa tarkistamalla.

Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä palveluja Fortum tarjoaa kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla.

Fortum SmartLiving -lämmityksen optimointipalvelua tarjotaan kaikkialle Suomessa.

Lisätietoa

Voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön

Fortum tarjoaa kaukolämpöä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla.

Fortum SmartLiving -lämmityksen optimointipalvelua tarjotaan kaikkialle Suomessa.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
14.4.2021