Uusi asetus veden ja lämpöenergian kulutuksen laskuttamisesta taloyhtiöissä

Valtioneuvoston 25.3.2021 antaman asetuksen mukaan parannetaan veden ja lämpöenergian käyttäjän omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Asetuksella tavoitellaan kasvihuonepäästöjen ja ympäristökuormituksen vähentämistä, samalla kun energian- ja vedenkulutus pienenee.

Asetus antaa yksityiskohtaiset säännökset:

  • Kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta vähittäismyyjän loppuasiakkaalle.
  • Veden kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta veden loppukäyttäjälle.
  • Tarkemmat säännökset vedestä maksettavan vastikkeen tai muun korvauksen määräämisestä.
Kulutuksen perusteella on laskutettava sekä kylmän että lämpimän veden osuudet ja lämpimän veden lämmittämiseen käytetyn energian kustannukset.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle on annettava kuukausittain tiedot lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutuksesta. Lisäksi vesimaksuvastikkeen tai muun korvauksen perinnän yhteydessä on annettava tarkemmat tiedot vastikkeen tai muun korvauksen määräytymisen perusteista. Käytännössä varsinainen kulutukseen perustuva laskutus toteutetaan yleensä kerran vuodessa.

Vuoden 2020 lopulla tehtyjen säädösmuutosten mukaan rakennuksiin asennettavien huoneistokohtaisten veden kulutusmittareiden on oltava etäluettavia. Vaatimukset koskevat uusia rakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa. Olemassa olevat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa kun niihin asennetaan putkisaneerauksen yhteydessä asianmukaiset huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit. Etäluettavuusvaatimus koskee myös lämpöenergiamittareita.

TEM:n tiedote huoneistokohtaisesta vesilaskutusta koskevista lakimuutoksista (12.11.2020)

Tiedote

vedenkulutus-750x422
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
30.3.2021