Tunnetko taloyhtiösanaston? Osa K (1/2)

Mitähän tarkoittaa kerrosala, tai kerrostasoala? Pohdintaa aiheuttaa myös papereissa mainittu kunnossapitojakso. Termit voivat hämmentää niihin ensimmäistä kertaa törmäävää. Usein termien taustalta paljastuu tuttu asia, kun hieman raotamme tuota taustaa. Haluamme tuoda sanoja ja termejä tutuksi lukijoillemme, joten jatketaanpa kirjaimesta K:

750 letters-654546_1920

K niin kuin...

Kaluste (kiintokaluste)

Kiinteistön ja huoneiston osaksi luettava, kiinteä tai irrallinen, yleensä tehtaassa valmistettu, säilytykseen, työskentelyyn tai tavaroiden käsittelyyn tarkoitettu rakennusvaruste. Kalusteen ja irtaimiston välillä ei yleisesti ole selvää rajausta; rajaus on hankekohtainen.

Kapillaarivesi

Pohjavedenpinnan yläpuolelle maarakentamisessa noussut vesi, joka nousee veden pintajännitysvoimien vaikutuksesta. Se nousee sitä korkeammalle, mitä hienorakeisempi maalaji on.

K niin kuin...K niin kuin...

K-arvo (nyk. U-arvo)

K-arvo (nykyisin U-arvo on lämmöneristeen, rakennusosan tai rakenteen lämmönläpäisevyyttä kuvaava arvo. Mitä pienempi k-arvo on, sitä paremmin lämpö säilyy halutulla puolella rakennetta tai eristekerrosta.

Kehysovi

Kantava osa ovilevystä on puinen ja jäykkä kehys. Osa, jota kehys rajaa, voi olla puu- tai lasilevy tai lämmöneriste voi olla kehysten välissä ja ovilevyn molemmat sivut verhoillaan vaikkapa paneelilla.

Kerrosala

Kerrosten alat ja ullakon se ala, jossa sijaitsee asuin-, työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kellarikerroksesta siihen huomioidaan se ala, jossa on työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja.

Kerrostaso

Rakentamisesta puhuttaessa: rakennuksen osa, jossa on lattiana samassa tai jota kuinkin samassa tasossa oleva ala- tai yläpohja ja kattona ylä- tai välipohja. Siihen kuuluu myös nimestä poiketen tilat ja pystysuorat rakennusosat.

Kerrostasoala

Laskemiseen käytetään rakennuksen ulkomittoja. Aukot lasketaan mukaan käyttäen seinien ajateltua jatketta aukkojen kohdalla. Siihen ei lasketa välipohjan aukkoja, jotka ovat vähäistä suurempia. Ullakon ja kellarin kerrostaso sisältää vain ne huoneet, joilla on suunniteltu käyttötarkoitus ja niitä ympäröivät rakennusosat. Näinpä myös tilat, joiden korkeus on alle 1600 mm lasketaan kerrostasoalaan. Ullakon tekniset tilat, iv-kh ja varastotilat muodostavat kerrostasoalaa. Yläpohjan ja vesikaton välistä tilaa ei lasketa kerrostasoksi olipa sen korkeus mikä tahansa. Mutta, jos se rakennetaan käyttöä varten, se muuttaa rakennuksen laajuustietoja. Alaan ei lasketa parvekkeita, porttikäytäviä eikä ulkoseinän paksuutta syvempiä ovisyvennyksiä.

Kevyt väliseinä

Sisävalmistustöiden yhteydessä tehtävä kantavasta rungosta erillinen väliseinä riippumatta valmistusmateriaalista.

Kierrätysilma

Ilma, joka palautetaan ainoastaan samaan huonetilaan tai asuntoon.

Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto on jatkuvaa kiinteistön hoitoa, jonka tarkoitus on estää vikojen ilmaantuminen ja pitää kiinteistö käyttö- ja toimintakunnossa. Kiinteistönhuoltoa voidaan kohdistaa mm. rakenteisiin, rakenneosiin sekä teknisiinjärjestelmiin.

Kiinteistön elinkaari

Kiinteistön elinkaari kattaa kaikki vaiheen maan käyttöönotosta, rakennuksen hyödyntämisen kautta siitä luopumiseen.

Kiinteistön hallinto

Hallinto kuvaa toimintoja, joiden tarkoituksena on hallita kiinteistöön liittyvän talouden, toiminnan, henkilöstön sekä juridisten asioiden hoitamista.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitoon luetaan mm. kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden kunnossapito sekä kiinteistön jätehuolto

Kiinteistönpito

Kiinteistöstä ja sen käytettävyydestä huolehtiminen.

Kiinteistöstrategia

Kiinteistön omistajien näkemys siitä, miten etukäteen ja tavoitteellisesti vaikutetaan kiinteistön ylläpitoa ja omistamista käsitteleviin tapahtumiin ja asioiden kulkuun. Strategiassa määritellään myös taso, johon ylläpidolla halutaan päästä ja jota ei kustannuksien puitteissa olla valmiita ylittämään.

750 wooden-cubes-491720_1920
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
13.10.2021