Kuntoarvio kertoo korjaustarpeet

Taloyhtiön kiinteistöjen järjestelmällisen ja hallitun kunnossapidon edellytyksenä on tieto kiinteistön nykyisestä kunnosta sekä mahdollisimman luotettava arvio tulevista korjaustarpeista. Huoltovapaita materiaalejahan ei ole olemassa, vaikkakin toiset materiaalit kestävät enemmän kuin toiset. Säännölliset tarkastukset sekä oikein ajoitetut huoltotoimenpiteet lisäävät rakennusosien ikää. Kuntoarvion ansiosta taloyhtiön on helppo ylläpitää näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

750 drawing-2284505_1920

Mikä kuntoarvio?

Kuntoarvio perustuu ohjeiden mukaisten rakenteiden tarkasteluun, materiaaleja rikkomatta.

Ohjeet määrittelevät kuinka arvioijan tulee tarkastella kiinteistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta, lisäksi ohjeissa ehdotetaan tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Mikäli kuntoarvio laaditaan ko. ohjeiden mukaisesti, voidaan siihen hakea korjausavustusta.

Kuntoarvio antaa taloyhtiön päättäjille kattavan kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta. Mikäli korjaustoimenpiteet ovat tarpeen, selviävät niiden ajankohdat sekä kustannusarviot niinikään kuntoarviosta.
Kuntoarvion pohjalta voidaan aloittaa remontointiin valmistautuminen, eikä esimerkiksi rahoituksen hankintaa tarvitse jättää viime hetkeen.

Asiantuntijat yhteistyössä

Yleensä kuntoarvio syntyy kolmen asiantuntijan yhteistyönä. Rakennus-, LVI- sekä sähköalaan erikoistuneet asiantuntijat käyvät kohteen läpi ohjeiden mukaan. Kuntoarvioon ei sisälly tutkimuksia tai mittauksia, vaan se perustuu aistinvaraisiin havaintoihin.

Tarpeen vaatiessa tarkastajat voivat tehdä kevyitä mittauksia, aina kuitenkin ainetta rikkomatta. Mikäli jokin kohde vaatii muun alan asiantuntijan lausuntoa, voivat varsinaiset tarkastajat suositella sitä tarkastettavaksi erikseen.

750 511 housebuilding-3102324_1920

Asukkaat tietävät

Määrättyjen ohjeiden mukaan laadittava kuntoarvio räätälöidään kohdekohtaisesti, asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. Kuntoarvioon sisältyvä taloyhtiön kuntotodistus tuo turvaa kaupan kaikille osapuolille. Tästäkin syystä olisi hyvä toteuttaa taloyhtiössä asukaskysely ennen tarkastelun aloittamista.

Esimerkiksi kerrostalossa tehty kysely helpottaa arvion laadinta huomattavasti. Kun asukkaat kertovat mahdollisista lämpötilaongelmista, yhteistilojen toimivuudesta ja antavat parannusehdotuksia, saadaan aikaiseksi hyvinkin kattava kuntoarvio.

750 finance-4858797_1920

Päivitä tiedot, pysy ajantasalla

Normaalisti kuntoarvion ennuste ulottuu kymmenen vuoden päähän. Lähitulevaisuuden remontointitarpeet ovat luonnollisesti tarkempia kuin useiden vuoden päähän ulottuvat ennusteet. Silti vuosienkin kuluttua edessä olevat saneeraukset onnistuvat paremmin kun niihin voidaan varautua hyvissä ajoin. Kuntoarvion arviojakson pituudesta huolimatta arvio olisi hyvä päivittää viiden vuoden välein. Näin kiinteistö pysyy hyvässä kunnossa vuosikymmenien ajan eikä tavaltaan tai hinnaltaan mahdottomia saneeraustarpeita pääse syntymään.

Tutustu Omataloyhtiö.fi-palveluun
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
30.8.2021