Tiedätkö kuinka taloyhtiötä pyöritetään?
Omataloyhtiö.fi

Tiedätkö kuinka taloyhtiötä pyöritetään?

Taloyhtiö on puhekielessä vahvistunut nimitys asunto-osakeyhtiöille. Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joiden yhteenlasketusta huoneistopinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Tavallisten osakeyhtiöiden tapaan ylintä päätäntävaltaa taloyhtiöissä käyttää yhtiökokous. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään lain määräämät asiat, kuten tilinpäätökset, talousarviot, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat sekä vastuuvapauksien myöntäminen. Lisäksi yhtiökokouksissa tehdään muut mittaviksi luokiteltavat taloyhtiötä koskevat päätökset.

Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa valittu hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen apuna voi olla myös hallituksen valitsema isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä on siitä maininta tai jos yhtiökokous niin päättää. Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa, toimien taloyhtiön ”toimitusjohtajana”. Myös kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on hallituksen tehtävä, mutta niiden lainmukainen järjestäminen kuuluu isännöitsijälle, mikäli sellainen yhtiöön on palkattu.

Toinen hallinnon kannalta tärkeä yhtiökokouksen tehtävä on tilintarkastajien valinta. Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa hallituksen toimintaa. Valvonta tässä yhteydessä kohdistuu paitsi hallinnon lainmukaisuuteen, myös talouden hoitoon.

Lisää yhtiökokouksesta...

Hallitus ja isännöitsijä

Hallitustyöskentely on usein korvauksetonta ja aina vapaaehtoista. Yhtiön etu on kuitenkin, että valitut jäsenet ovat motivoituneita hoitamaan taloyhtiön asioita ja samalla kiinnostuneita ajankohtaisista taloyhtiötä koskevista asioista. Hallitus on taloyhtiön toimeenpaneva ja päättävä elin, jonka tehtävä on yhtiön omaisuuden hallinta. Tehtävän suorittamiseksi hallituksen avuksi voidaan ostaa mm. isännöinti- ja huoltopalveluita.

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Juoksevaan hallintoon voidaan katsoa kuuluvan mm. talouden hallinta, kiinteistön ylläpidon ja viranomaismääräysten valvonta sekä kiinteistön ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen.

Lisää hallituksen roolista...

Osakkaana taloyhtiössä

Yhtiöön nähden yhtiön osakkeenomistajana on osakeluetteloon merkitty omistaja. Ennen osakeluettelomerkintää osakkeenomistaja ei voi yleensä käyttää hänelle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia. Poikkeuksena tästä on, että osakeluettelomerkinnän sijaan esim. yhtiökokouksessa voi osakkeenomistaja käyttääkseen äänioikeutta esittää luotettavan selvityksen saannostaan.

Osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä ovat kahdentyyppisiä. Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä kokonaisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet). Toiset oikeudet puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomistajan omaa varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset oikeudet).

Lisää osakkaan oikeuksista...
 
Julkaistu
13.1.2017